Vi har länge pratat om demokratins utveckling och länder i västvärlden ses ofta som ett föredöme. Men på senare tid har vi sett en utveckling av demokratins nedmontering, även bland EU:s medlemsländer.

När nya länder ansluter sig till EU krävs det att landet uppfyller flera villkor och kriterier. Stabil demokrati är ett av de grundläggande kriterierna.

Men vad händer när systematisk nedmontering av demokratin sker bland EU:s medlemsländer?

Hur hanterar EU de länder som bryter med de grundläggande demokratiska principerna?

Länge har vi sett hur högerpopulisten och premiärminister Viktor Orbán med sitt parti Fidesz kringgått EU:s lagstiftningar och inskränkt de grundläggande demokratiska principerna.

Yttrandefriheten har inskränks och oberoende media existerar knappt. Genusvetenskap har avskaffades och ett helt universitet, Centraleuropeiska universitet ska nu flytta.

Det är första gången något sådant sker sedan 1943 då Oslo Universitet fick läggas ner av nazisterna.

En särskild skatt på 25 procent för organisationer som hjälper asylsökande har införts och en lagstiftning om 400 timmars i nästintill obetald övertid som slår hårt mot facket och arbetstagare är det senaste från Orbán.

Ungern och Orbán är inte ensam om att bryta mot de demokratiska principerna. Polen har också haft en liknande utveckling.

Allt från rasistisk och fascistisk migrationspolitik till inskränkning av abortlagstiftningar och yttrandefrihet.

I de skandinaviska länderna är utvecklingen på väg åt samma håll. Den norska högerpopulistiska regeringen har exempelvis lagt fram förslag på lagstiftning som inskränker aborträtten och kvinnors rätt till sin egen kropp.

I Finland vill regeringen inskränka las och lägger nu fram förslag om att företag med mindre än 20 anställda ska kunna säga upp arbetstagare utan skäl.

Danmark är inte långt efter med sina populistiska förslag som inskränker asylrätten.

Sverige må tro att vi är avskärmade från de högerextrema vindarna som nu har etablerats i Europa.

Tyvärr är inte fallet så när Kristdemokraterna likt Sverigedemokraterna vill inskränka aborträtten och när ett av Sveriges största ungdomsförbund, Moderata ungdomsförbundet, på deras senaste förbundsstämma beslutade att avskaffa public service, slopa bidrag till kultur och verka för att det nationella sekretariatet för genusforskning läggs ned.

Det blåser inte längre högerextrema vindar i EU, de har etablerats.

Nu är det både liberalkonservativa och högerextrema partier som har makten i flertalet länder runt om i Europa och många av dessa länder bryter mot grundläggande demokratiska principer.

Det stundande Europaparlamentsvalet måste handla om hur EU ska kunna bemöta denna utveckling och hur vi ska försvara de grundläggande demokratiska rättigheterna.

Sverige är ingen ö. Också vår trygghet står på spel.

EU måste markera mot dem som bryter mot de grundläggande kraven, med hårdare kontroller och ekonomiska sanktioner.

Annars kommer abortmotståndare, antifackliga och andra populistiska politiker få mer att säga till om i vårt land, något vi socialdemokrater aldrig kan tillåta.