I samband med Metoo för ett år sedan avslöjade Sekotidningen och Arbetet att sexuella trakasserier hindrade kvinnor från att delta på fackliga kurser och konferenser på LO-skolan Runö.

En enkät på nätet visade att oron för sexuella trakasserier var ett vanligare skäl för kvinnorna att utebli från kurser, än barn och familj.

Enkäten blev ett viktigt inslag i en redan påbörjad utredning om varför kvinnor är underrepresenterade på de fackliga kurserna och konferenserna.

Utredningen skulle vara klar i januari 2018, men är ännu inte färdig, skriver Sekotidningen.

– De som arbetade med den har arbetat med annat och tiden har inte räckt till, säger Kristina Thorén, verksamhetsledare för fackliga utbildningar på Runö.

Enligt uppgift till Sekotidningen är en orsak att det inte finns något intresse från LO:s sida att färdigställa utredningen. Underlaget ska i stort sett vara klart och ge svar på frågan varför kvinnor avstår från att gå fackliga kurser.

LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström är ordförande för Runö-skolan. Hon säger att det inte finns någon som vill stoppa utredningen.

#Metoo

Utredning om trakasserier på Runö

Nyheter

– Vi välkomnar alla utredningar, det ska vara öppet och transparent. Det är viktigt att vi rannsakar oss inom fackföreningsrörelsen också, säger hon. Jag tycker att det är angeläget att den blir färdig. Det har saknats tid.

Har du frågat efter utredningen?
– Inte på senare tid.

LO har instiftat ett stipendium på 50 000 kronor för den som vill göra något som stärker facklig feminism. Kan pengarna användas för att färdigställa Runö-rapporten?
– Nej det är till för medlemmar och fackligt aktiva i förbunden.

Samtidigt som det avslöjades att kvinnor oroar sig för sexuella trakasserier kom det fram att ett allvarligt fall av sexuella trakasserier inträffat under senhösten 2017.

Enligt Kristina Thorén har det inte inträffat några liknande fall av sexuella trakasserier under det år som gått. I alla fall inte som skolan fått kännedom om.

– Vi gör vad vi kan, informerar om hur vi agerar om något händer, vi anmäler incidenter till det aktuella förbundet, säger hon. Men vi är bara en del av samhället. Det som uppdagades under Metoo händer överallt, säger hon.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Sekotidningen, som tillsammans med Arbetet och tre andra tidningar ingår i LO Mediehus.