Riksdagen röstade med knapp majoritet igenom Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma förslag om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken för 2019. Sverigedemokraterna gjorde det möjligt, genom att i sista omgången stödja de båda partiernas reservation.

Reservationen innebär en rad tillägg och ändringar jämfört med den avskalade övergångsbudget som regeringen presenterade för en månad sedan. Bland annat tas det nyligen införda avdraget för fackavgiften bort. Stora nedskärningar kommer också att ske i de arbetsmarknadspolitiska programmen som administreras av Arbetsförmedlingen.

M & KD: Avskaffa avdraget för fackavgiften

Politik

Akademikerförbundet SSR är i ett pressmeddelande kritiska till beslutet om neddragningar på Arbetsförmedlingen, som de menar kommer drabba de som står längst från arbetsmarknaden.

– Vi är starkt kritiska till att en så stor omställning ska genomföras med endast en budgetreservation som grund. En statlig utredning, Arbetsmarknadsutredningen, har arbetat med frågor som gäller Arbetsförmedlingens uppdrag och organisation i flera år och slutbetänkandet väntas i januari. Vi tycker att det är rimligt att invänta utredningen innan några politiska beslut fattas, säger förbundets ordförande Heike Erkers.

Från arbetsgivarsidan hörs mer positiva tongångar. Almega menar att det är mycket positivt att den nya budgeten kraftigt höjer Rut-avdraget.

– Att rut-branschen är särskilt väl lämpad att ta hand om personer med svag koppling till arbetsmarknaden vet vi sedan länge. Hela 75 procent av de som får ett jobb i branschen var tidigare arbetslösa, och när medarbetare slutar går 43 procent till ett nytt jobb i en ny bransch och 24 procent till studier, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega i ett pressmedddelande.

Arbetet har gått igenom vad som ingår på arbetsmarknadsområdet i M och KD:s budgetreservation, läs mer om det här.