Så valde Centern till slut att likt Sverigedemokraterna släppa fram en konservativ budget i dagens riksdagsomröstning.

Därmed stänger Centern alla möjligheter för en kommande regering att driva annan politik än en strikt konservativ. Efter dagens omröstning går de omfattande skatteförändringar som finns i budgeten nämligen inte att ändra förrän år 2020.

Även Liberalerna sällade sig till den skara som prioriterade Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget i riksdagsomröstningen, men avgörandet för mittenpartierna var Centerns ställningstagande.

Höjd brytpunkt för statlig skatt tillsammans med ett nytt jobbskatteavdrag innebär att löntagare med en månadsinkomst på 42 000 kronor från januari får 491 kronor i sänkt skatt.

För en fackligt ansluten arbetare med 27 000 kronor i månaden blir skattesänkningen i stället endast runt 90 kronor i månaden. Skattesystemet läggs alltså om i en strikt progressiv skala – till de högavlönades fördel.

De löntagare som står utanför facken premieras genom att få större skattesänkning än de som är med i facket.

Syftet med denna skiktning utifrån facklig tillhörighet är naturligtvis att få folk att gå ur facken och därmed försvaga de fackliga organisationerna.

Att fackföreningsfientliga SD stöder denna post i M-KD-budgeten är förståeligt. Och att även Centern nu gör det är faktiskt inte heller förvånande.

Centern är det enda parti som vill avskaffa rätten till fackligt arbete på arbetstid, och partiets antifackliga linje är stark.

Alla skattesänkningar i M-KD-budgeten kostar statskassan mer än 20 miljarder kronor. Det kan tyckas mycket men är faktiskt en ganska överkomlig summa.

Den rödgröna regeringens finansminister, Magdalena Andersson (S), jobbade ihop en mycket stark ekonomi för statskassan och betalade av på Sveriges statsskuld.

Många kritiker ansåg att pengarna i stället borde ha använts till investeringar och jobbskapande.

I dag får vi säga att kritikerna hade rätt. De pengar som sparades kommer ju varken nu eller senare att användas till reformer.

I stället används de, enligt den borgerliga budget som klubbades i dag, till att sänka skatten för högavlönade.

Att en socialdemokratisk finansminister under fyra år jobbar ihop ett stort reformutrymme som Alliansen och SD därefter lägger beslag på för att driva antifacklig skattesänkarpolitik kan tyvärr inte betecknas som annat än ett totalfiasko för Socialdemokraterna.

Därutöver innehåller den Center- och SD-stödda M-KD-budgeten en rad andra förändringar till låginkomsttagares nackdel.

Till exempel att gratis inträde till statliga museer tas bort. Det handlar om struntsummor i budgetsammanhang och ingen höginkomsttagare bryr sig.

Men Alliansens och SD:s syfte uppnås, det vill säga att låginkomsttagares familjer och barn genom en ekonomisk spärr ska stängas ute från landets museer.

Höginkomsttagare kan också njuta av att flygskatten tas bort. Inte heller flygskatten är någon större post i budgeten men den slår främst mot högavlönade som reser ofta.

Att flygskatten tas bort överensstämmer därmed med budgetens övriga fördelningsprofil att gynna höginkomsttagare.

I och med dagens budgetomröstning torde allt tal om regeringssamarbete mellan Socialdemokraterna och Centern vara passé.

Stefan Löfven håller i och för sig fortfarande dörren öppen men glipan blir allt mindre.

Eller snarare, glipan är redan sluten och det mesta av samarbetssyret har redan tagit slut.

Snart lär det bli tydligt att den mängd politisk dynamit som behövs för att åter spränga upp dörren till samarbete helt enkelt inte existerar.