Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Här hittar du resten av filmerna:

1. Hur många jobbar inom flyget?

2. Hur många jobbar inom fisket?

3. Hur många jobbar i jordbruket?

4. Hur många jobbar i industrin?

5. Hur många jobbar i rymden?