Kvinnan har just kommit hem från BB efter att ha fött barn. Hemma väntar ett brev från konsultföretaget där hon jobbat.

Provanställningen är avslutad i förtid och hon är inte välkommen tillbaka till arbetet efter föräldraledigheten.

Den som har fött barn kan nog förstå känslan. Litenheten inför ansvaret att ta hand om ett helt nytt liv.

Och till det läggs den tunga bördan av att just ha blivit av med jobbet.

I förra veckan avgjordes fallet i Arbetsdomstolen. Ord stod mot ord och domstolen slog fast att det inte går att bevisa diskriminering.

Den kvinna som upplever sig diskriminerad i samband med graviditet eller föräldraledighet har ett svårt bevisläge.

Arbetet har gått igenom de senaste årens stämningsansökningar och domar från Arbetsdomstolen som rör kvinnor som är gravida eller som ska vara föräldralediga.

Det känns väldigt trist att säga 2018. Men är du gravid? Tänk dig för innan du berättar för chefen

Yonna Waltersson

De har alla en sak gemensamt. När kvinnan berättar att hon väntar barn börjar problemen.

Här finns vittnesmål om hur gravida kvinnor fortsätter att diskrimineras trots tydlig lagstiftning.

Och där det framkommer attityder som känns som att de hör ett annat århundrade till.

Ta kvinnan som var anställd på en matvarubutik. Hennes läkare ordinerade sjukskrivning och vila för fostrets skull.

Men hennes chef krävde att hon skulle resa till en annan stad att skaffa ett annat intyg – trots att det skulle innebära risk för fostret.

Eller kvinnan vars chef kallade till ett stormöte när han fick reda på hennes graviditet.

Kvinnan fick inte vara med på mötet och företaget hävdade sedan att man av misstag kryssat i ”tills-vidare-anställd” på hennes anställningskontrakt och att hennes anställning var tidsbegränsad.

På LO-TCO Rättskydd menar förbundsjuristen Marie Nordström att diskriminering av gravida är relativt vanligt, liksom att mörkertalet sannolikt är stort.

”Kvinnor orkar kanske inte gå igenom en process. De vill inte riskera repressalier eller ses som besvärliga.” säger hon.

Givet att dessutom befinna sig i en svår bevissituation blir läget än mer komplicerat.

Det känns väldigt trist att säga 2018. Men är du gravid? Tänk dig för innan du berättar för chefen.