2018

Uppsagd efter förlossning

En managementkonsult fick sin provanställning avslutad när hon kom hem från förlossningen. DO ansåg att beslutet hängde ihop med graviditeten. DO förlorade i Arbetsdomstolen.

Vabbade – sades upp

Enligt ett kvinnligt restaurangbiträde har chefen ringt när hon vabbat och sagt att det inte fungerar att ha en anställd med barn. HRF menar att bolaget avbrutit provanställningen i samband med vabb och missgynnat kvinnan på grund av föräldraledighet. Förlikning, bolaget ska betala 40 000 kronor till kvinnan.

Gravid – avskedad?

Ett företag som säljer babyartiklar erbjöd en kvinna anställning. När kvinnan skulle skriva på avtalet berättade hon att hon var gravid. Då sade chefen att anställningen måste omprövas. Några dagar senare fick kvinnan beskedet att bolaget inte längre ville anställa henne. Enligt LO-TCO:s stämningsansökan har företaget avskedat kvinnan utan giltiga skäl och diskriminerat henne. Förhandlingar längre fram.

Gravid tvingades resa trots läkarintyg

En kvinnlig anställd på en matvarukedja sjukskrevs under graviditeten. Trots att hon hade ett läkarintyg på att hon behövde vila krävde chefen att hon skulle resa till en annan stad för att skaffa ett annat intyg, enligt LO-TCO Rättsskydds stämningsansökan. Förhandlingar väntas längre fram.

Gravid fick kritik

När återvinningsföretaget fick reda på att en kvinnlig anställd anmält till DO att hon diskriminerats på grund av graviditet kallade chefen till möte, enligt DO:s stämningsansökan. Under mötet fick kvinnan kritik för att hon anmält och hon fick veta att hon riskerade att förlora sitt jobb. Kvinnan spelade in samtalet. Kvinnan och företaget nådde en förlikning.

Stormöte om graviditeten

Efter några månader som anställd på ett säkerhetsföretag berättade kvinnan för en kollega om sin graviditet. Kollegan berättade för chefen som kallade de andra anställda, men inte kvinnan, till ett möte där graviditeten lyftes. Kvinnan anmälde det som kränkande särbehandling och en internutredning gjordes.

Vid ett möte förstod kvinnan att företaget såg hennes anställning som tidsbegränsad. Men både vikariat och tillsvidare var ikryssat på hennes anställningsavtal, för att hon först skulle vikariera för en annan person. Företaget uppgav att tillsvidare kryssats i av misstag. Parterna nådde förlikning.

Berättade – ”glöm jobbet!”

I november 2017 anställdes en kvinna på ett taxibolag. En kort tid senare berättade hon för sin chef att hon var gravid. Ägaren sms:ade att hon kunde glömma anställningen, enligt DO:s stämningsansökan. DO kräver 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Förhandlingar i Arbetsdomstolen i januari.

2017

Ingen lön efter DO-anmälan

En kvinna anmälde sin arbetsgivare, ett friskvårdscenter, till DO. Hon menade att hon blivit uppsagd efter att hon berättat att hon var gravid. När chefen fick veta att kvinnan gjort en anmälan betalade hon inte kvinnans slutlön. DO stämde företaget för att ha brutit mot diskrimineringslagen. Kvinnan och hennes arbetsgivare nådde förlikning.

Föräldraledig missgynnades

En föräldraledig ridinstruktör fick inte chans att själv berätta om sina meriter när det uppstod arbetsbrist. I stället placerade Uppsala kommun henne i en bemanningsgrupp för skola och förskola. Enligt Kommunal blev kvinnan missgynnad för att hon var föräldraledig. Förlikning: Kommunen ska betala 360 000 kronor till kvinnan.

Gravid blev av med jobbet

En kvinna var provanställd som restaurangbiträde. När kvinnan berättade att hon var gravid avslutade chefen anställningen. Enligt DO:s stämningsansökan sa chefen också att han står bakom henne vid en abort. Förlikning: Företaget ska betala kvinnan ersättning.

Föräldraledig sades upp

En man, anställd på en möbelfirma, sa att han skulle vara föräldraledig. Chefen vägrade ta emot ansökan, enligt DO. Några dagar senare blev han uppsagd. När mannen anlitade en advokat ändrade sig bolaget om uppsägningen. Mannen sa upp sig själv under föräldraledigheten. Arbetsdomstolen ansåg att bolaget missgynnat mannen i samband med föräldraledighet. Företaget ska betala 55 000 kronor i skadestånd.

2015

Gravid? – inget jobb

En kvinnlig chaufför jobbade för bolag som utförde transporter åt Stockholms landsting. Ett annat företag skulle ta över uppdraget och kvinnan gick dit på intervju. Chefen frågade om hon var gravid och hon svarade ja. Enligt DO gjorde chefen klart att det är ovanligt att man provanställer någon som är gravid. Enligt Arbetsdomstolen har bolaget utsatt kvinnan för könsdiskriminering. Företaget fick betala 75 000 kronor till kvinnan.

Kallades tjock

En kvinnlig frisör blev gravid och hennes chef uttalade sig negativt om det. Chefen sa även att hon inte skötte sitt jobb och att hon blivit tjock, enligt Handels. Kvinnan blev därefter uppsagd. Enligt Arbetsdomstolen har bolaget brutit mot anställningsskyddslagen, diskrimineringslagen och mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. Bolaget fick betala skadestånd på 130 000 kronor till kvinnan.

2014

Vabbade – sades upp

En kvinna fick jobb som telefonsäljare. Under anställningsintervjun fick hon frågan om hon hade barn och vem som vabbade för barnet. När kvinnan behövde vabba ringde arbetsledaren upp och sa att hon inte behövde komma tillbaka. Arbetsdomstolen dömde till DO:s fördel eftersom bolaget inte svarat i tid. Bolaget fick betala 100 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Fick inte gå på intervju

En kvinna sökte anställning som biståndshandläggare i Borås stad. Inför intervjun sa hon att hon var gravid. Rekryteraren förklarade att det inte var aktuellt med anställning. Kvinnan ombads återkomma efter föräldraledigheten. Kommunen medgav att den missgynnat kvinnan i strid med både diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. Arbetsdomstolen dömde kommunen att betala 50 000 till kvinnan.