Att julhandeln är politisk kanske inte är den första tanken som slår oss, men precis som med alla vardagsaktiviteter finns det en politisk dimension i hur vi handlar.

Handeln hamnar ofta precis i skärningspunkten mellan privat och politiskt och sällan är det så tydligt som under julen.

Felvända streckkoder skapar förslitningsskador hos dem som sitter i kassan och den mysiga julslingan de spelar på trevlig volym på varuhuset kanske inte är lika kul för personalen som hör den för hundrade gången samma dag.

Paketet du hämtar ut på den alldeles för trånga postutlämningen har kanske fraktats från ett lager där företaget har hyrt in personal för att undgå andan i lagen om anställningsskydd.

För medlemmar i Handels blir julhandeln väldigt konkret.

Stressen under din julklappsjakt toppas garanterat av den som hen i kassan känner efter ytterligare ett fyratimmarspass. Och du slipper smärtan i handlederna.

Tusentals anställda i handeln är på jakt efter annat än bästa julklappen, nämligen fler timmar än de fem per vecka de slentrianmässigt anställs på.

Den sämsta julklappen är en hyvlad tjänst

Susanna Gideonsson, Handels

De skulle uppskatta att få planera julen istället för att hålla ögonen på telefonen för att kunna ta ett värdefullt OB-pass.

Du som varit smidig och gjort din julhandel på nätet kanske glömmer bort att allt först har packats på ett lager där de anställda ibland varken har tid, eller ens får, sitta ner en stund.

Och ta en titt på hur arbetsmiljön är vid postutlämningsstället. Trångt, stressigt? Ja, ofta.

Handels har några julönskningar och vill dela ut några julklappar.

Till alla kunder

Handelns arbetsmiljö är inte ert ansvar, det är arbetsgivarens. Men med ett mått av förståelse och insikt över villkoren som handelsanställda har blir det enkelt att göra en arbetare en tjänst. Ha tålamod.

Och du, lägg varorna på kundbandet med streckkoden åt rätt håll. Vet du inte vilket håll det är? Fråga personen i kassan, alla uppskattar vänlighet.

Till arbetsgivarna kommer vi med hårdare paket

Ert ansvar för arbetsmiljön är lagstadgat. Ta seriöst på problemen vid paketutlämning och låt personalen ha inflytande över ljudvolym och utformning av julmusiken. Handels nya undersökning om musik i butik visar att enformig musik där personalen saknar inflytande är ett arbetsmiljöproblem.

Precis som i alla arbetsmiljöfrågor är personalens inflytande en nyckel. På köpet slipper du sjukskrivningar för migrän och får en personal som ser hur musiken påverkar butikens försäljning.

Slarva inte med bemanningen. Samma regler gäller 21 december som alla andra dagar. Det ska finnas tid till raster och personalen ska inte tvingas ta risker och stressas sönder för att klara butikens bemanning. Planera bemanningen så att du klarar vabbare och sjukanmälningar.

Till sist, några önskningar till våra politiker

Se till att täta hålen i lagen om anställningsskydd. Det är klart att det behövs extrapersonal i julhandeln. Vi har aldrig motsatt oss tillfälliga anställningar eller att man anlitar bemanningsföretag när det är motiverat.

Men problemet med dagens regelverk är att tillfälliga lösningar permanentas. Både visstidsanställningar och bemanningsföretag används för att täcka ett stående behov av arbetskraft.

Tillfälligt anställda vet varken när de ska jobba eller hur mycket de kommer att tjäna. Bemanningsanställda har ofta sämre arbetsmiljö och sämre villkor. Arbetstagarna får betala för arbetsgivarnas dåliga planering.

Allmän visstid måste avskaffas och högre krav ställas på inhyrning av personal.

Den sämsta julklappen är en hyvlad tjänst

När arbetsgivare plockar timmar från personalens anställningskontrakt, utan hänsyn till turordningsregler, drabbas både den enskilde och samhällsekonomin.

Detta önskar vi ingen. Timmarna på kontraktet måste skyddas på samma sätt som anställningen som sådan, och heltid måste bli norm även i kvinnodominerade yrken.

Det här är Handels önskningar inför jul. Kan de uppfyllas?

Ja, om politiker och fackföreningar tillsammans med arbetsgivare tar ansvar för konstruktiva lösningar för bättre arbetsmiljö och en tryggare arbetsmarknad.