Hyowon LeeFKTTU, Sydkorea
– Regeringen i vårt land vill ändra arbetsmarknadslagstiftningen så att minimilönerna sänks och arbetstiden försämras.

– Vi kämpar emot men det är svårt eftersom regeringen får stöd av arbetsgivarföreningen och stora företag som Samsung som för en väldigt anti-facklig kampanj.

Rose Omamo, COTU(K), Kenya
– Det är att få stora multinationella företag att erkänna vår rätt att organisera oss. Flera bolag – varav många är kinesiska – etablerar sig i Kenya nu men försvårar facklig organisering trots att vi har rätt till det enligt vår grundlag.

Avital Shapira, Histadrut, Israel
– Det vi jobbat mest med de senaste åren är minska de sociala klyftorna och att se till att freden bevaras.

Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Sverige
– Full sysselsättning! Det är alltid den viktigaste fackliga frågan. När vi har full sysselsättning kan vi ta ut svängarna mycket mer än när folk är rädda för att bli av med jobbet. Med hög arbetslöshet kommer en rädsla som gör att facket försvagas.

Alejadra Tamara Munoz Valenzuela, CUT, Chile
– I Chile kan vi inte teckna avtal för hela sektorer utan måste sluta uppgörelser med enskilda företag. Det gör att det är väldigt komplicerat att förhandla. Det är ett stort problem för oss.

Världsfacket ITUC

• I världsfacket ITUC ingår 331 fack från drygt 160 länder som tillsammans organiserar 207 miljoner arbetare.

• Kongressens motto ”Building Workers’ Power: Change the Rules” vilket kan översättas till Bygg facklig styrka och ändra spelreglerna.

• Världsfacket har kongress var fjärde år, förra kongressen var i Berlin.