Först strax före midnatt kunde ordförandelandet Österrikes transportminister Norbert Hofer signalera att tillräckligt många EU-länder ställt sig bakom hans senaste kompromissförslag.

– Det har varit en väldigt lång och svår kväll och jag vill tacka alla som har bidragit, sade Hofer.

Därefter klev en nöjd svensk infrastrukturminister ut från mötesrummet.

– Nu har vi fått ökade möjligheter för att kontrollera trafiken. Vi har fått till justare regler för de som jobbar inom transportsektorn och vi får också en ökad trafiksäkerhet i och med den här regleringen, säger Eneroth.

– Och inte minst får vi utstationering för i princip hela transportsektorn och det är en viktig framgång för Sverige.

Motståndet från främst östra Europa var dock stort.

– Tydligt protektionistiskt. Det förslag vi började med i morse var till och med bättre än det här, sade Ungerns EU-ambassadör Tibor Stelbaczky.

Polen, Litauen, Rumänien, Bulgarien, Lettland och Kroatien tillhörde också motståndarna.

EU-kommissionens förslag från i fjol har länge orsakat slitningar mellan just öst och väst.

Företag som använder lågavlönade östchaufförer anklagas flitigt för att dumpa marknaden i väst — samtidigt som östchaufförernas verksamhet är viktig för hemländernas ekonomi.

Kommissionen har försökt jämka genom att kräva bättre villkor för chaufförerna när det gäller exempelvis vilotid, men samtidigt velat öppna för fler så kallade cabotagekörningar — då en lastbil som levererat en last till ett annat land tillåts göra en inrikestransport i det landet för att slippa köra tom tillbaka.

Eneroth konstaterar att båda sidor fått offra sig.

– Alla har fått ge och ta i detta. Det finns förflyttningar som vartenda land har fått göra under förhandlingarnas gång och det är klart att det har varit tufft. Men till syvende og sidst tror jag att det här är något som hela EU kommer att få nytta av, säger ministern.

De nya reglerna är dock fortsatt en bra bit bort. Först måste även EU-parlamentet enas om sin syn på saken, innan slutgiltiga kompromissförhandlingar kan inledas.

– Det finns naturligtvis fortsatt en beslutsprocess, men det faktum att vi transportministrar nu har blivit överens har en otroligt stor betydelse. Politiskt är detta en väldigt stor framgång, säger Tomas Eneroth i Bryssel.

Wiktor Nummelin/TT

Cabotagetrafik

• Cabotagetrafik är när en lastbilschaufför till exempel anlänt till Sverige med last från ett annat land och därefter utför en inrikestransport inom Sverige, för att slippa köra tom tillbaka. Enligt nuvarande regler tillåts tre cabotagekörningar under sju dygn.

• Den nya ministerkompromissen behåller den regeln. Men för att förbättra efterlevnaden införs ett krav på en ny generation "smarta färdskrivare" från 2024. Dessutom lanseras "avsvalning" — att samma fordon inte får utföra cabotage i samma land under fem dygn efter den första cabotageveckan.

• Chaufförer måste kunna åka hem minst en gång per tre eller fyra veckor. Och veckovilan måste tillbringas någon annanstans än i lastbilen.

• Cabotagesystemet har flitigt kritiserats för det sätt som chaufförer från låglöneländer i framför allt östra Europa utnyttjas för transporter i länder där det blir betydligt dyrare att använda inhemska chaufförer och åkerier.

Källa: europa.eu