”Det goda arbetet” ska aktualiseras på LO:s kongress 2020. Det blir en återkoppling till Metallkongressen 1985 som myntade begreppet och formulerade viktiga krav.

Men mycket har hänt sedan 1980-talet. Då hade vi satt oss i respekt genom facklig aktivism och frekventa, vilda strejker.

Samtidigt var behovet av arbetskraft och engagerade anställda stort. Företagen kunde välkomna medinflytande, kompetensutveckling och flexibla arbetstider.

Men processen bromsades. Nu är vi tillbaka där den snart femtio år gamla parollen från gruvstrejken – Vi är människor, inte maskiner – blivit kusligt aktuell igen.

”Självstyrande grupper” är ersatta av ”målstyrda arbetslag”. Vinstmaximering och reduktion av genomströmningstider är kravet i slimmade arbetsorganisationer.

Vårt arbete mäts, dokumenteras och detaljstyrs. Vi ska vara lojala, ta ansvar, jobba hårdare och acceptera övertid för att möta kraven från företagsägarna.

Jag tror inte ”Det goda arbetet 2020” kan uppnås i samförstånd med Svenskt Näringsliv. Vi måste utmana makten och resa politiska krav

Ulf Nilsson

Dagens ”managementkoncept” riktar in sig på att pressa oss. Arbetsmiljön har försämrats och allvarliga olyckor inträffar ofta.

Mina vänner och släktingar som jobbar på Volvo och SKF säger att gränsen för vad man orkar är nära. 40-åringar tappar arbetsglädjen och längtar till pensionen.

På byggen slarvas med skydd och personalutrymmen. Svårigheterna att kommunicera mellan yrkesgrupper på grund av språkförbistring skapar risker och problem.

De stora byggbolagen har minimerat antalet anställda. Det händer också att svenska bolag driver hela byggen med bemanning från öststatsländer.

Då gäller andra villkor, andra löner och andra arbetstider än vad svenska lagar och avtal föreskriver.

Bemanningsföretag, uppluckring av las, hyvlade anställningskontrakt och lågprisimport av arbetskraft leder till splittring och försvagade fack.

Jag tror inte ”Det goda arbetet 2020” kan uppnås i samförstånd med Svenskt Näringsliv. Vi måste utmana makten och resa politiska krav.

Slimmad ”Just in time-produktion” är en stressfaktor.

Men också en möjlighet att med små medel sätta stor kraft bakom våra krav, som är:

  1. Trygga anställningar. Förbud bemanningsföretag! Stärk och rensa las från allmän visstid och andra otrygga anställningsformer.
  2. En rättvisare andel av produktionsresultatet. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.
  3. Ingen ska behöva skadas eller dödas på jobbet. Hårdare straff vid  arbetsmiljöbrott.
  4. Stoppa lågprisimporten av arbetskraft. Alla som jobbar i Sverige ska jobba i enlighet med svenska avtal och lagar.
  5. Avskaffa tvångsövertiden. All övertid ska vara frivillig om det inte krävs för att skydda liv, hälsa och egendom.
  6. Rätt till betald ledighet för kompetensutveckling och vidareutbildning inom yrket eller branschen.
  7. Vi kräver medbestämmande och makt att påverka våra jobb. Men också ökad medlemsdemokrati och inflytande i obyråkratiska fackförbund.