Bilden av den generösa svenska a-kassan är fel. Liksom övriga trygghetssystem rasar nu även svensk a-kassa i jämförelse med andra länder.

Det är TCO:s samhällspolitiske chef Samuel Engblom och utredare Mats Essemyr som jämfört svensk a-kassa med liknande länder i Europa.

Den rätta bilden, om vi skakar av oss decennier av högerpropaganda om att a-kassan är för hög, är att svenska arbetslösa möts av låga ersättningar.

A-kassan är nu nere i endast 66 procent av lönen för en genomsnittlig svensk arbetslös, vilket är klart sämst i Norden.

Finland har 80 procent, Norge 79 procent och Danmark 76 procent.

Ännu värre blir bilden om vi söker oss till kontinenten. I Tyskland är ersättningen 83 procent och i Frankrike och Italien 80 procent vardera.

Det här är mycket allvarligt och TCO-utredarna varnar med rätta för en stundande internationell lågkonjunktur.

Hur ett land klarar av en kris är till stor del beroende av hur de automatiska stabilisatorerna i ekonomin fungerar. Genom en rimlig a-kassa kan ekonomin hållas uppe.

Risken är annars att människors allt sämre ekonomi blir en självgenererande förstärkning av krisen.

Svensk ekonomis adelsmärke, att klara sig igenom kriser, är därmed hotad.

Det beska i beskrivningen är att högermyten fortfarande florerar om att regelverket är för generöst.