I likhet med Centerpartiets besked på tisdagen åtföljs Liberalernas öppning för en Socialdemokratiskt ledd regering av en lång rad krav.

– Det kommer att kräva stora omprövningar hos Socialdemokraterna, och förmodligen smärtsamma, säger Björklund.

Björklund ska i morgon, torsdag, lämna en kravlista till Löfven. Högt på listan står att värnskatten måste avskaffas. Och det ska inte ske i någon avlägsen framtid utan med konkreta beslut i närtid, enligt Björklund.

Björklund kräver också lägre ingångslöner för enkla jobb för till exempel nyanlända och han avfärdar den modell med etableringsjobb som parterna och den tidigare regeringen kom överens om i våras.

– Den överenskommelse som har träffats genom parterna är otillräcklig, säger Jan Björklund som också kommer att ställa krav på att ”avreglera de svenska arbetsmarknadsregleringarna”.

– Arbetsrätten i Sverige infördes på 70 talet men den grundades egentligen i 50-talets fabrikssamhälle. Den måste moderniseras, säger han.

Från LO-håll har det under dagen hörts kritik mot C-ledaren Annie Lööfs liknande kravlista till Socialdemokraterna som bland annat innehåller en förändrad arbetsrätt.

Sekos ordförande Valle Karlsson är en av de som har reagerat. Både anställningsskyddet och ingångslönerna för dem som är nya på arbetsmarknaden måste regleras av arbetsmarknadens parter, menar han.

– När det gäller nyanlända är det lämpligt att utgå från de etableringsjobb som parterna har kommit överens om. Det är inte milsvid skillnad mellan dem och de inträdesjobb C och L vill ha. Det finns förutsättningar för enas.