Många mår dåligt på jobbet. Över 10 000 människor är sjukskrivna på grund av detta.

Toppen på isberget är att två till fem personer i veckan mår så dåligt att de inte står ut med sin situation utan ser som den enda utvägen att ta sitt liv.

Det är ungefär lika många som dör i trafiken.

Hur mådde dessa människor strax innan självmordet och varför såg de ingen annan utväg?

De som utsätts för mobbning är ofta människor med starkt patos, rättvisekänsla.

De är drivande, engagerade människor som brinner för sina jobb. De vill göra rätt men när de tar upp ett problem är risken att de själva blir problemet.

Arbetsgivaren kan lösa detta genom en internutredning, där den är både part i målet och domare samtidigt.

Detta gör att resultatet i princip är klart när beslutet att utföra en internutredning fattas. Det kan liknas vid att en elev blir mobbad på skolgården och den utsatte eleven måste gå till mobbarna för att få en upprättelse.

Toppen på isberget är att två till fem personer i veckan mår så dåligt att de inte står ut med sin situation utan ser som den enda utvägen att ta sitt liv

Gunnar Johansson

För att rättfärdiga att man behandlar någon illa, till exempel vid korruption, maktmissbruk eller oegentligheter, inleder man med att legitimera sitt handlingssätt – eftersom ingen vill framstå som orättfärdig eller ond.

Ett sätt att rättfärdiga sig är att leta fel på en annan person, riktiga eller falska. Det kallas för avhumanisering och demonisering.

Det finns en stor mängd exempel på detta genom historien. Ett klassiskt exempel är nazisternas beskrivning av judarna innan de började förföljelsen av dessa människor.

Ibland vänder man på allting. Den som trakasserar sätter på sig offerkoftan och den mobbademisskrediteras och beskrivs som en förövare. Det legitimerar de handlingar man utför.

Det gör också att den utsatte blir isolerad och ingen törs ställa sig på dennes sida. Det sker en utstötning ur flocken och personen blir totalt utfrusen.

Det är denna isolering, utsatthet och maktlöshet som gör att personen till slut blir psykiskt och fysiskt knäckt, får problem med sömnen, hjärtproblem och depression. Det slutar ofta med sjukskrivning, förflyttning, utköp, uppsägning eller avslut av arbetet på något sätt. I vissa fall med självmord.

En väl fungerande rättsstat där individen känner sig respekterad och rättvist behandlad kan rädda många människoliv och göra att kvalificerad arbetskraft kan behållas som kan gå mot strömmen och bidra med utveckling och innovation av företaget eller organisationen.

Genomförs ovanstående åtgärder där vi går mot ett oberoende rättsväsen med externa granskningssystem kan vi uppnå viktiga fördelar, att behålla kompetent arbetskraft, att inte förlora i produktivitet, få en sundare arbetsmiljö, spara miljardbelopp – cirka 40-80 miljarder kronor per år.

Samtidigt kommer vi närmare en nollvision för självmord.