Centerpartiet vill genomföra århundradets arbetsmarknadsreform.

Det innebär bland annat en nedläggning och privatisering av Arbetsförmedlingen, den myndighet som Centerpartiet ända sedan förra valrörelsen 2014 varit tydliga med att man vill lägga privatisera.

Centerpartiet vill få fler nyanlända i arbete och råda bot på den omfattande arbetskraftsbristen.

Två av de andra förslagen som Lööf och Centerpartiet föreslår är därför införandet av inträdesjobb och att avskaffa arbetsgivaravgiften för att bland annat få fler nyanlända i arbete.

Redan i dag kan man dock konstatera att kostnaderna att anställa nyanlända är mycket generösa.

Detta i form av bland annat anställningsstöden nystartsjobb och introduktionsjobb, som innebär att arbetsgivare som anställer nyanlända får en subvention motsvarande 2,5 gånger arbetsgivaravgiften respektive 80 procent av lönekostnaden i upp till två år.

…det spelar nog ingen roll hur många ledande forskare som skulle förkasta Centerpartiets förslag. För de har uppenbarligen redan bestämt sig

Johan Berg

Så det stora problemet tycks inte vara att kostnaderna är för höga för att anställa nyanlända. Ett problem är att anställningsstöden varit underutnyttjade, vilket enligt professor Anders Forslund vid IFAU kan bero på ett alltför oöverskådligt system av stödformer.

Av den anledningen infördes introduktionsjobb i våras genom en hopslagning av fem anställningsstöd, däribland instegsjobb.

Det återstår att se om fler arbetsgivare väljer att utnyttja stöden, som av Forslund framhålls som en effektiv åtgärd för att få utrikes födda i arbete.

Jag delar Centerpartiets och Lööfs problembeskrivning av utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden.

Fler utrikes födda behöver komma i arbete och den omfattande arbetskraftsbristen, där siffror från den senaste veckan visar att det råder brist inom hela tre av fyra yrken, oroar.

För att lösa arbetskraftsbristen är de nyanländas inträde på arbetsmarknaden central, där arbetskraftsutbudet finns.

Under 2018–2019 väntas omkring sju av tio jobb gå till de utrikes födda, en grupp som förra året stod för hela jobbökningen inom industrin och där arbetslösheten är mer än hela fem gånger högre än bland inrikes födda.

Men jag kan inte se hur en privatisering av en redan privatiserad arbetsförmedling ska ha lösningen på de här utmaningarna.

Centerpartiet hävdar att man har lyssnat på experter och forskningen när de utformat sina reformförslag om att lägga ned Arbetsförmedlingen.

Den gröna och liberala tankesmedjan Fores, som Centerpartiet har starka band till och som partiet varit med och grundat, är tydliga i sin antologi Framtidens arbetsförmedling som presenterades i somras: ”Privata utförare presterar generellt sett inte bättre. Det är viss övervikt åt att de snarare presterar sämre”, säger ekonomiprofessor Lars Calmfors.

…jag kan inte se hur en privatisering av en redan privatiserad arbetsförmedling ska ha lösningen på de här utmaningarna

Johan Berg

Calmfors, en av redaktörerna för antologin, är skarpt kritisk till Centerpartiets förslag om att helt privatisera Arbetsförmedlingen och menar att en sådan reform riskerar att gå snett.

Så Centerpartiets val att inte ens lyssna på sin egen tankesmedjas rekommendationer, baserade på slutsatser från både Sveriges och Europas ledande forskare, är ytterst anmärkningsvärd.

Men Centerpartiet har bestämt sig. Partiet hade antagligen hoppats på att Fores-antologin skulle kunna utgöra ett underlag för att legitimera deras nedläggningsförslag.

Men så blev det alltså inte och det spelar nog ingen roll hur många ledande forskare som skulle förkasta Centerpartiets förslag.

För de har uppenbarligen redan bestämt sig.