I augusti i år var kvinnan på två anställningsintervjuer vid företaget, som finns i Västerås.

Den 16 augusti ringde så den chef som hade hållit i intervjuerna och erbjöd henne jobbet.

Kvinnan tackade ja direkt, och kom överens med chefen om att hon skulle börja den 3 september.

Hon berättade om den goda nyheten för sin sambo och sina föräldrar, och sa upp sig från den anställning hon hade hos en annan arbetsgivare.

Hon sa också upp ett antal sidouppdrag hon hade för att satsa allt på sin nya arbetsgivare, som säljer nappar, nappflaskor, haklappar och andra babysaker via internet.

Den 21 augusti kom kvinnan till företaget för att skriva under anställningsavtalet.

Enligt stämningsansökan, som lämnats in till Västmanlands läns tingsrätt, visade chefen henne runt bland företagets övriga anställda och presenterade henne som deras nya kollega.

Därefter gick kvinnan och chefen in på chefens rum för att skriva under anställningskontraktet.

Men innan det skrevs på berättade kvinnan att hon, sedan hon träffade chefen senast, hade fått veta att hon var gravid.

Chefen svarade då att anställningen måste omprövas, eftersom det redan fanns två anställda som var gravida. Chefen sa också att bolagets VD måste informeras, men lovade att höra av sig.

När tre dagar hade gått utan besked tog den unga kvinnan kontakt och undrade hur det gick med hennes anställning. Svaret blev att bolaget inte längre ville anställa henne.

Enligt stämningsansökan har företaget därmed avskedat kvinnan utan giltiga skäl.

Att anställningspappren inte hade skrivits under spelar ingen roll: Även en muntlig överenskommelse gäller, enligt kvinnans juridiska ombud vid LO-TCO Rättsskydd.

Skulle tingsrätten anse att anställningen aldrig blev ett faktum har företaget ändå diskriminerat kvinnan, genom att avbryta anställningsprocessen på grund av att hon var gravid.

Också det är ett brott mot diskrimineringslagen, enligt kvinnans ombud.

Kvinnan kräver dels 150 000 kronor i diskrimineringsersättning, dels drygt 200 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot lagen om anställningsskydd. Hon begär också skadestånd för inkomstförlust.