– Vi är väldigt nöjda. Vi har jobbat med att få den här konventionen godkänd av svenska regeringen sedan 2013, säger Oscar Ernerot på LO.

Beslutet som fattades förra veckan innebär att Sverige blir det 26:e landet att skriva under ILO:s konvention vars syfte är att förbättra villkoren för hushållsarbetare.

Denna yrkesgrupp är utsatt. Villkoren är ofta oreglerade, arbetsdagarna långa och löntagarorganisationer rapporterar att det ofta uppstått problem med löneutbetalningar.

Det var 2011 som FN-organet ILO, som hanterar globala arbetsmarknadsfrågor, antog konvention 189.

Enligt LO kan förändringen leda till förbättringar för svenska hushållsarbetare.

– Den person som jobbar i andra människors hem kan nu likställas med andra anställda på den svenska arbetsmarknaden och det blir ett ökat skydd i och med att LAS och andra lagstiftningar nu gäller. Det är främst Kommunals medlemmar som berörs i och med att de har medlemmar som jobbar som personliga assistenter, säger Oscar Ernerot.

Sverige lever dock redan i dag upp till de flesta krav som ställs i konventionen så några stora förändringar är inte att vänta.

LO:s främsta skäl för att driva på för en svensk ratificering är att förbättra villkoren för anställda i andra länder.

– Att vi undertecknar innebär att vi sätter press på andra länder, säger Oscar Ernerot.

Efter att ett land skrivit under konventionen så måste arbetsgivare ta ett större ansvar och informera anställda om deras rättigheter, vilket ökar förutsättningarna för fackföreningar att organisera.

Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2019.