När en markägare vill bygga nya stora bostadsområden är det rimligt att man också bidrar till att det finns soprum, trottoarer, och förskolor.

Det bör också vara okontroversiellt, så här på 2010-talet, att de nya bostäderna är brandsäkra och att det finns tvättmöjligheter.

Självklarheter som dessa har fått marginalhögern att gå i taket. I den statliga utredningen Ett snabbare bostadsbyggande, som jag har lett, föreslår vi att kommunen ska ha möjlighet att ställa krav på att det vid stora nya byggen ska gå att avsätta en del av markägarens mark för förskolor.

Av Småföretagarnas Förening jämställdes detta med Nordkorea. En företrädare för Centerpartiet skrämdes med att förslaget skulle göra att statliga tjänstemän skulle ta privatbostäder i beslag.

På Twitter yrande Hanif Bali om brott mot mänskliga rättigheter.

När jag hörde dessa bekymrade predikanter kom jag att tänka Margret Thatchers famösa uttalande om att ”there is no such thing as society”.

Idén att alla är sig själva nog och ska ha rätt att göra exakt som de vill med sitt.

…faktum är att just bostadsbyggande visar hur ömsesidigt beroende vi är i samhället, och hur mycket privat verksamhet är avhängig offentlig planering och politiskt ansvarstagande

Nooshi Dadgostar (V)

Rätt att bygga bostadsområden med eller utan fungerande kringservice, rätt att bygga 50 våningar om man vill utan hänsyn till omgivningen eller till vilka behov som finns.

Men faktum är att just bostadsbyggande visar hur ömsesidigt beroende vi är i samhället, och hur mycket privat verksamhet är avhängig offentlig planering och politiskt ansvarstagande.

Att bygga bostadsområden är en mycket lönsam affär för markägare. En förutsättning för dessa vinster är att kommunen – det allmänna – planerar och delvis bekostar nödvändig infrastruktur.

Att det finns ledningar, torg, och parker. Det är då också rimligt att samhället ställer vissa krav och att de privata exploatörerna står för vissa av de kostnader som deras byggnation ger upphov till.

Detta gäller redan i Sverige och har gjort så under lång tid. Det Småföretagarna kallar en nordkoreansk modell är i själva verket en självklar grundförutsättning för fungerande samhällsplanering.

Utredningen Ett snabbare bostadsbyggande föreslår att krav även ska kunna ställas på mark för förskolor.

Något som gällde fram till 2015. Det är alltså denna detalj som renderat högljudd kritik från marginalhögern

I Sverige råder stor bostadsbrist. Lägenhetspriser trissas upp och människors liv försvåras.

Vi måste bygga många nya bostadsområden för att råda bot på detta.

Fram till 2026 behöver det dessutom byggas 1 400 nya förskolor och skolor.

Om högerns representanter motsätter sig varje förslag som syftar till att underlätta detta kommer vi inte att lyckas.