Det handlar om cirka 100 socialsekreterare i Norrtälje som alla får fem timmars kortare arbetsvecka‚ men samtidigt få behålla sin heltidslön. Projektet ska pågå i två år och inleds i mars, skriver DN.

Projektet har föregåtts av test med 15 socialsekreterare som fick minskad arbetstid med 10 timmar i veckan, vilket gav god effekt.

– Vi såg att man fick bättre balans i livet mellan arbete och fritid. Vi hade inte några sjukskrivningar alls under den tiden i arbetsgruppen, säger Annica Blomsten, socialdirektör i Norrtälje till DN.

Förhoppningen är att den lägre arbetstiden både ska förbättra arbetsmiljön och minska den stora personalomsättningen samt kommunens rekryteringsproblem.