”Bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge.”

Med den kända diktstrofen från Verner von Heidenstam presenteras den dystra nyheten på Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundets, SLF:s, hemsida:

Medlemmarna är för få för att kunna driva vidare verksamheten och förbundet, som bildades redan 1911, förbereder sig nu på att gå ihop med Unionen.

– Det är så klart jättetråkigt och det tycker vi alla i styrelsen. Vi hade självklart velat finnas kvar i 100 år till, säger SLF:s ordförande Henric Lagercrantz som själv blev medlem för 22 år sedan.

SLF, som bland annat organiserar tjänstemän inom lantbruk, golf och naturbruksgymnasier är TCO:s och sannolikt Sveriges minsta fackförbund med drygt 500 medlemmar.

Henric Lagercrantz berättar att medlemstappet pågått gradvis i många år sedan glansdagarna för omkring 40 år sedan med omkring 1 500 medlemmar.

Men när man för några år sedan förlorade kollektivavtalet för Studiefrämjandet till just Unionen blev läget akut.

– Då tappade vi också de medlemmarna. Och det var lite spiken i kistan.

Ett intensivt arbete med marknadsföring och besök på mässor påbörjades för att locka till sig de omkring 200-300 nya medlemmar som krävs för en fungerande verksamhet – ett arbete som dock inte gav tillräcklig frukt.

– För ungefär ett år sedan kunde vi konstatera att vi inte har lyckats värva medlemmar som vi hade hoppats och då var vi tvungna att se till andra lösningar. Det är först alldeles nyligen som vi börjat föra samtal med Unionen eftersom de ligger närmast till hands, säger Henric Lagercrantz.

SLF har förbundsstämma i slutet av april nästa år. Innan dess kommer förbundsstyrelsen att presentera ett förslag på hur en fusion skulle kunna gå till. Sedan är det upp till stämman om förslaget blir verklighet.

– Vi kommer att ha ett rejält underlag i god tid innan dess. Sen kommer Unionen också fatta beslut på sin stämma på något sätt.

Kommer SLF att finnas kvar som begrepp inom Unionen?
– Det vågar jag inte säga något om. Det är väl inte så sannolikt, men det vet vi ju inte. Man kan alltid hoppas eftersom vi själva tycker att vi har ett starkt varumärke, men jag vill passa på den frågan.

Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundets, SLF

Cirka 500 medlemmar.

Bildades 1911.

Har medlemmar som:

  • är anställda inom golfen oavsett verksamhetsområde.
  • är anställda på Jägareförbundet.
  • är lantbrukstjänstemän och anställda på naturbruksgymnasium.
  • är virkesmätare.
  • jobbar inom 4H-rörelsen samt organisationerna FSU och JUF (Föreningen skog och ungdom samt Jordbrukare ungdomens förbund).