För fyra år sedan blev jag EU-kommissionär. Jag hade ett tydligt uppdrag: Fler människor, såväl unga som gamla, måste få ett jobb.

Sedan dess har nästan tolv miljoner jobb skapats. Fler människor än någonsin arbetar – 239 miljoner.

Även om ungdomsarbetslösheten fortfarande är alltför hög så har den aldrig legat så lågt som nu. Det kan jag vara stolt över, men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Digitalisering, automatiseringoch övergången till en koldioxidsnål ekonomi är förändringar som påverkar hur vi lever och arbetar. Med förändringar kommer nya möjligheter, men även utmaningar.

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter hjälper oss att navigera i en värld av snabb förändring och hålla fast vid de sociala framsteg vi gjort.

Det är ingen slump att den första principen i pelaren handlar om utbildning och livslångt lärande.

För den nya arbetsmarknaden och de nya jobben kommer det att behövas ny kompetens.

Jag är övertygad om att yrkesutbildningen i EU kan ge oss de kompetenser som behövs när världen förändras snabbt.

Vi måste visa att yrkesutbildningen kan förbättra människors liv och jobbmöjligheter

Marianne Thyssen

Ändå ser både ungdomar och deras föräldrar alltför ofta yrkesutbildning som ett andrahandsval, det näst bästa alternativet till andra utbildningsvägar.

Yrkesutbildning är inte heller det första som människor som redan jobbar eller som söker jobb kommer att tänka på när de behöver förbättra sin kompetens eller söka nytt jobb.

Jag vill övertyga studerande, föräldrar, arbetssökande och arbetande om att yrkesutbildning är den bästa språngbrädan för att hitta jobb. Efter avslutad yrkesutbildning får 75 procent av eleverna jobb.

Detta visar att yrkesutbildningen ger människor de kompetenser som arbetsgivarna behöver.

Därför organiserar EU-kommissionen för tredje gången en europeisk yrkeskompetensvecka.

Hundratals evenemang och aktiviteter pågår över hela Europa och sätter yrkesutbildningen i fokus.

Yrkesutbildningar har ett väldigt högt anseende i Sverige, men deltagandet är fortfarande relativt lågt: 36,6 procent av samtliga studenter (motsvarande siffra för hela EU är 49,3 procent).

Därför är det uppmuntrande att se initiativ som fokuserar på att öka engagemanget för livslångt lärande bland lågutbildade vuxna i Sverige.

Var med och visa att yrkesutbildning är den bästa utbildning man kan få!

Europeiska veckan för yrkeskompetenser kan bli ännu mer framgångsrik än tidigare år.

Vi måste visa att yrkesutbildningen kan förbättra människors liv och jobbmöjligheter.