44 procent. Så många nyanlända jobbar eller studerar 90 dagar efter att det så kallade etableringsuppdraget avlutats. Det visar nya siffror från Arbetsförmedlingen som gäller snittet hittills i år.

Etableringsuppdraget är ett tvåårigt program för att lotsa nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden och i snitt lämnar 3000 personer programmet varje månad. Siffran för samma period förra året var knappt 32 procent.

– Det går allt bättre. Resultaten inom etableringsuppdraget för nyanlända har förbättrats varje år sedan Arbetsförmedlingen fick uppdraget 2010. Fler än någonsin får nu jobb eller börjar studera, säger Malin Blomgren, chef för enheten integration och etablering på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Arbetsförmedlingen förklarar förbättringen med den starka arbetsmarknaden, subventionerade anställningar som till exempel extratjänster och vad de beskriver som ”ett tydligare fokus på arbetsnära aktiviteter, utbildning och jämställdhet”. Allt fler, 11 procent, har också börjat studera under sina två år i etableringsuppdraget.