Nästan ingen myndighet har arbete mot sexuella trakasserier inskrivet i sitt regeringsbrev – de årliga instruktionerna från regeringen som styr myndigheternas arbete och fokus.

Det borde de dock ha, menar den nya Jämställdhetsmyndigheten i en ny rapport om sexuella trakasserier.

Man lyfter särskilt de rättsvårdande myndigheterna och det nationella kunskapscentret Barnafrid som exempel.

– Det är jättebra att man har särskilda uppdrag och det kan boosta arbetet, men för att få långsiktighet så behöver arbetet komma in i den ordinarie strukturen, säger Lisa Lindström, utredare på myndigheten.

#Metoo

Pengar mot sexuella trakasserier i spåren av Metoo

Arbetsmiljö

Var tredje ung kvinna har det senaste året blivit sexuellt trakasserad av någon på jobbet. Det visade en enkätundersökning från Arbetsmiljöverket för några veckor sedan.

Samtidigt har flera myndigheter fått extra resurser på att motverka trakasserier, efter Metoo-höstens våg av vittnesmål.

Bland annat fick Arbetsmiljöverket 10 miljoner extra i vårbudgeten för särskilda informationsinsatser till arbetsgivare gällande sexuella trakasserier.

Läs hela rapporten här.