Rapporterna var gjorda på samma sätt som tidigare, men dög plötsligt inte.

Till det kom klagomål, i hårda ordalag, för att kvinnan inte gjort arbetsuppgifter hon aldrig blivit ombedd om att utföra.

Också i samtal med andra klagade chefen på kvinnan, utan skäl.

Så beskriver Handels och LO-TCO Rättsskydd, i en stämning till Arbetsdomstolen, hur vardagen för en anställd i en matvarubutik sett ut.

Dessutom ska kvinnan ha särbehandlats vid schemaläggning och i samband med att hon skulle på en sammankomst ordnad av Handels.

Till skillnad från kollegor som också skulle dit ombads hon visa upp sin inbjudan för att få ledigt.

Kulmen kom när kvinnan sjukskrevs tidigt i sin graviditet.

Hon hade ett läkarintyg om att hon behövde vila för fostrets skull. Ändå ska chefen ha krävt att hon skulle resa till företagshälsan, i en annan stad, för att få ett intyg därifrån.

I stämningen sätts behandlingen av kvinnan i samband med att hon varit fackligt aktiv på arbetsplatsen.

Problemen uppges ha börjat efter att hon inlett det engagemanget.

Nu krävs matvarukedjan på sammanlagt 700 000 kronor, enligt stämningsansökan.

Arbetsgivaren uppges ha brutit mot medbestämmandelagen, förtroendemannalagen, lagen om anställningsskydd (las) och kollektivavtalet i och med bemötandet.

Brottet mot las ska bestå i att ett syfte varit att få kvinnan att säga upp sig själv. Det säger förbundsjuristen Erik Grahn på LO-TCO Rättsskydd.

Hans erfarenhet är att det inte är jättevanligt med fall där någon ska ha behandlats så illa som beskrivs här.

– Ganska ofta kommer det upp sådana här påståenden, men med ett väldigt dåligt bevisläge. Det är inte så ofta jag har stämt på grund av den här typen av beteenden, säger han.

I det här fallet tycker han dock att det finns mer som styrker vad som hänt.

Stämningen har nyligen kommit in till domstolen. Huvudförhandling blir troligen inte förrän på vårkanten.