Läkaren jobbade på ett privatägt katolskt sjukhus i Düsseldorf och var tidigare gift med en katolsk kvinna. De skilde sig och mannen träffade en ny kvinna som han gifte sig med 2008.

De gifte sig dock utan att hålla en katolsk ceremoni vilket arbetsgivaren reagerade kraftigt emot. Året efter, 2009, fick han sparken.

Det katolska sjukhuset ansåg att läkaren var illojal och att hans andra äktenskap dessutom var ogiltigt.

De hävdade att giftermålet stred mot kanonisk rätt (den romersk-katolska kyrkans rättsordning) som säger att ”medarbetare måste avhålla sig från kyrkofientligt beteende”.

De får inte ”genom sin personliga livsföring och sitt uppträdande i tjänsten äventyra kyrkans trovärdighet”.

Läkaren argumenterade för att kyrkan gjort fel och att han diskriminerats.

EU har regler som säger att alla anställda ska behandlas lika och att ingen får diskrimineras.

EU-länderna har dock rätt att göra vissa undantag för organisationer, som till exempelvis kyrkor, som grundar sig på religion eller övertygelse. Tanken är att undantagen ska värna religionsfriheten.

Tyskland har ett sådant undantag och därför har kyrkor rätt att ställa särskilda krav på sina anställda. En kyrka i Tyskland har  rätt att kräva att en anställd är lojal mot arbetsgivarnas värderingar.

Det är två rättsprinciper som står emot varandra

Fallet har därför ältats i olika domstolar under lång tid.

Till en början fick kyrkan rätt i tysk domstol, men fallet togs upp i flera instanser.

2016 beslöt den tyska arbetsmarknadsdomstolen, Bundesarbeitsgericht, att begära ett utlåtande om hur den tidigare domen överensstämde med EU:s lagar.

I september kom EU:s domstol fram till att kyrkan gjort fel som sparkat mannen. Arbetsgivaren hade gjord sig skyldig till ”dold diskriminering”.

Enligt EU-domstolen behöver inte läkaren bekänna sig till katolska kyrkans syn på äktenskapet som heligt och oupplösligt.

Men ärendet är ännu inte avslutat. I slutänden är det upp till tysk domstol  att avgöra fallet.

Vill du ha fler globala nyheter? Prenumerera på vårt nyhetsbrev Globalkollen!