I somras berättade Frilans Finans vd Stephen Schad att han startat en fackförening för de egenanställda i företaget.

Det sade han i Journalistförbundets podd under Almedalsveckan.

Det blev därtill ett jakande svar när Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling undrade om det rörde sig om en gul fackförening, alltså en fackförening som styrs av arbetsgivaren.

Nu vill Stephen Schad inte längre sätta en sådan etikett på sammanslutningen som heter Frilans Finans Råd.

– Fokus är att de jobbar med otroligt viktiga frågor – att skapa bra och trygga arbetsvillkor. Vilken form det är eller vad det heter, jag lägger ingen värdering i det, säger han nu till Arbetet.

Frilans Finans Råd består av representanter som är egenanställda i olika branscher.

Efter utspelet i podden hoppade journalisten Erik Hjärtberg av sin plats i rådet, eftersom han ansåg att en fackklubb ska styras av medlemmarna och inte av arbetsgivaren.

Men Stephen Schad hävdar att rådet är helt fristående.

Frilansjournalisten Torbjörn Karlgren, en av medlemmarna i rådet, var med på den första träffen i maj i år. Han fick inte information om att vd:n såg på rådet som en fackförening.

Torbjörn Karlgren uppfattade det som att rådet skulle bli ett slags praktiskt råd- och stödfunktion.

– Det här att det skulle vara en gul fackförening diskuterades inte. Och dessutom är det en väldigt korkad idé. Att öppna för den här varianten av alternativa fackföreningar skulle som jag ser det slå mot alla löntagare.

Katrine Hamori, frilansande redaktör och medlem i rådet, anser inte heller att rådet är en fackklubb.

Hon ser det snarare som en intressegrupp som ska föra ut för- och nackdelar med egenanställning och föra frågor vidare till vd:n.

Just nu diskuteras otydligheten i när egenanställda har rätt till a-kassa och vad som gäller kring försäkringar om man exempelvis ramlar på arbetstid.

Kan du ge ett konkret exempel på något som ni har krävt av företaget kring arbetsmiljö och arbetsvillkor?
– Rådet är så nytt ännu så hittills har vi diskuterat formerna för mötena som ska hållas. Men självklart tog vi ganska omgående upp frågan om försäkringar som ju är viktig för oss, säger Katrine Hamori.

Fackklubbar lyfter ofta frågor där arbetstagare och arbetsgivare har olika syn. Vad händer om rådet lyfter något som arbetsgivaren tycker är en dålig idé?

Så här svarar företagets vd Stephen Schad:

– Det kan nästan inte ske därför att vi är en organisation för egenanställda.

Om rådet ska komma med förslag på bättre arbetsvillkor, vem är motpart?
– De ska föra upp idéerna och förslagen i vår organisation. Rådet kan komma med förslag på förbättringar av rutiner och processer så att det befintliga arbetsmiljöarbetet kan bli ännu bättre. Att skapa bra förutsättningar för egenanställda går före att vi ska göra vinst.

Men ni är väl också arbetsgivare?
– Det som är lite speciellt är att vi också är arbetsgivare. De egenanställdas behov är det som styr vår organisation.

Hur många medlemmar rådet har får Arbetet inget tydligt svar på. Samtliga är arvoderade.

Egenanställning

En egenanställd är någon som frilansar men som för att slippa bokföring och fakturering anlitar ett företag som Frilans Finans för att sköta den biten. Frilansaren blir då formellt anställd hos egenanställningsföretaget som betalar ut lönen efter skatter och avgifter.