Hur många dagar en månad har får olika svar om du frågar facket ST och statliga arbetsgivare.

I alla fall när det handlar om att beräkna anställningstid, och nu får frågan avgöras av Arbetsdomstolen efter att fackförbundet ST stämt Linnéuniversitetet.

Fallet gäller en man som haft både korta och långa visstidsanställningar på universitetet sedan 2014.

När någon varit anställd på allmän visstid i sammanlagt två år under en femårsperiod ska det tillfälliga jobbet övergå i en tillsvidareanställning enligt lagen.

I våras borde mannen därför ha fått fast anställning enligt honom själv och hans fackförbund ST.

Arbetsgivaren räknade dock annorlunda och förlängde inte hans kontrakt, vilket ska ses som ett avskedande, enligt fackets stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

– Vi är kort sagt oense om man ifall man blir inlasad efter 721 eller 731 dagar, säger Veera Littmarck, förbundsjurist på ST.

Facket anser att man vid beräkningen av tiden ska använda en ”normalmånad” som har 30 dagar, vilket skulle innebära att gränsen för två år går vid 721 dagar.

– Tidsgränser i las utgår från att det är 30 dagar i en månad, och det tillämpas på stora delar av arbetsmarknaden, men inte på det statliga området, säger Veera Littmark.

Hon tillägger att också förarbeten till las, så som propositioner, stöder fackets sätt att räkna.

Arbetsgivarverket som är arbetsgivarorganisation för staten räknar i stället på kalendermånad, vilket innebär att mannen på Linnéuniversitet fick sluta innan han fått rätt till tillsvidareanställning.

Eftersom mannen som fick sluta när hans kontrakt tog slut, fast han enligt facket fått en tillsvidareanställning, anser facket att det handlar om ett ogiltigt avskedande.

ST kräver att mannen får skadestånd på 150 000 kronor och även lön för tiden från början av juni då han fick sluta jobbet.

Högskolesektorn har enligt ST högst andel tidsbegränsade anställda på hela arbetsmarknaden. Facket anser att möjligheterna att visstidsanställa överutnyttjas av lärosätena.

– Över lag handlar det om dålig arbetsgivarpolitik även om det skulle visa sig att Linnéuniversitetet skulle ha hållit sig inom lagens ramar. Det är ett slöseri med personalresurser och svårt att få de bäst lämpade till tjänsterna när man inte erbjuder fasta anställningar, säger Veera Littmarck.