– Männen hyste uppfattningen att SD var de bästa partiet och att Sverige var invaderat av muslimer. De hyste också djupt rasistiska åsikter, säger Joakim Medin då han presenterar sin rapport ”Welcome to Sin City” som tagits fram av nätverket Schyst resande.

Under sommaren hängde Joakim Medin i bland annat Pattay, Thailand, tillsammans med flera svenska män som köpte sex av prostituerade. Han spelade in samtalen med en dold mikrofon och en bild av den svenska sexköparen växte fram.

På många sätt var det en splittrad grupp. Männen han träffade var mellan 30 och drygt 70 år, några hade bra ekonomi och andra dålig. Några bodde i södra Sverige, andra i norra.

Det fanns dock vissa mönster som framkom. Flera av männen som hade rest till Thailand uttalade rasistiska åsikter men de sökte också närhet.

– Vanligen var de ensamma utstötta singelmän som ville ha någon form av närhet. Flera sökte en ”flickväns-upplevelse” och ville ha en romantisk relation, säger han.

Männen var medvetna om att kvinnorna som prostituerade sig kom från fattiga förhållanden, ofta från norra Thailand. Kvinnor som ska försörja sin familj tjänar sällan tillräckligt mycket på enkla fabriksjobb och tvingades därför sälja sig. Andra har fallit offer för trafficking.

Männen var medvetna om att kvinnorna kom från fattiga förhållanden men gav flera olika förklaringar till varför de köpte sex.

”Att ge penismassage anses som sexuellt i Sverige men inte här i Thailand” förklarade en svensk sexköpare och urskuldade sig med att han anpassade sig till den lokala kulturen.

Andra män ville ha kvinnor som passade upp dem ”hämtade ett glas vatten… torkade pannan… eller tvålade in deras pungkulor och rumpan då de duschade”.

”Vem vill inte bli behandlad som en kung”, sa en 47-årig man som kallas Mats i rapporten.

De bygger ditt semesterparadis i Thailand

Global

Det fanns också en utbredd syn om att ”Allt som händer i Pattaya stannar i Pattya”.

Några av de svenska männen såg sig också som välgörare som bidrog till att kvinnorna kunde försörja sina familjer. Vissa framhöll också att svenskar och nordbor behandlar prostituerade kvinnorna bättre än män från andra länder.

En vanlig bild är att de flesta sexköparna i Thailand är västerländska män. Men det stämmer inte, enligt Joakim Medin.

– De som köper mest sex är från Kina, Mellanöstern eller Japan.

En förklaring att prostitutionen blivit så utbredd i Thailand trots att den är olaglig är att många tjänar på den. Klubbarna, restaurangerna, hotellen, taxichaufförerna, turistindustrin men även poliser och tjänstemän som får mutor för att se mellan fingrarna.

– Ett flertal barer, klubbar och restauranger i Thailand ägs också av svenskar, säger Joakim Medin.

Under sin granskning upptäckte Joakim Medin att sexköparnas beteende också förändrats.

– Det är allt vanligare att appar används för att förmedla kontakter. Problemet är att det gör det svårare att få insyn i en redan ljusskygg verksamhet.

Vill du ha fler utrikesnyheter? Prenumerera på vårt nyhetsbrev Globalkollen!

Prostitution

  • Prostitutionen berör mellan 40 - 42 miljoner människor.
  • Intäkterna beräknas uppgå till 186 miljarder dollar årligen (motsvarande 1800 miljarder kronor) enligt en rapport som Europaparlamentet hänvisar till.
  • 75 procent av prostitutionens offer är mellan 13 och 25 år.
  • Svenska män som köper sex finns inom alla samhällsklasser och hälften av sexköparna är gifta.
  • 7,5 procent av de svenska männen har någon gång köpt sex, enligt en studie från Göteborgs universitet (2015).