När partiledarna förhandlar om vem som ska styra Sverige är det, oavsett färg, få som räknar in Vänsterpartiet i en framtida regering. Men om LO-medlemmarna fick välja skulle vänsterpartister få ministerposter. Det visar en Novus-undersökning som gjorts på uppdrag av LO.

Man gör nog bedömningen att Vänsterpartiet bättre representerar arbetarnas intressen än vad flera av de övriga partierna gör.

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och aktiv socialdemokrat

Hela 39 procent av de tillfrågade LO-medlemmarna svarade nämligen Vänsterpartiet när de tillfrågades vilket eller vilka partier de vill se i en regering. Siffran slås bara av Socialdemokraterna. Hela 57 procent vill se partiet i en regering.

– Man gör nog bedömningen att Vänsterpartiet bättre representerar arbetarnas intressen än vad flera av de övriga partierna gör, säger Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och aktiv socialdemokrat, om siffrorna.

LO-medlemmarnas regeringsval

Vänsterpartiet har under den senaste mandatperioden haft ett budgetsamarbete med Socialdemokraterna och fått presentera en rad beslut som har välkomnats av facken, bland annat avdragsrätten för fackföreningsavgiften och a-kassa för förtroendevalda.

Ulf Bjereld pekar på den förmånliga position som Vänsterpartiet har haft de senaste fyra åren. Partiet har haft reell makt över budgeten, men samtidigt inget formellt ansvar för regeringspolitiken.
– Vänsterpartiet har efter budgetförhandlingarna kunnat redovisa vad man lyckats genomföra men inte behövt ta ansvar för nedskärningar eller mer impopulära avsnitt i budgeten, säger Ulf Bjereld.

Men Stefan Löfven blickar snarare högerut mot Centerpartiet och Liberalerna när han sonderar terrängen för en ny regering. Något som en del av LO-väljarna också skulle kunna tänka sig. 32 procent av LO-väljarna vill ha Centerpartiet i en regering och 27 procent vill ha Liberalerna i en regering.

Statsvetarprofessorn Ulf Bjereld pekar på att en större andel LO-medlemmar röstade på Sverigedemokraterna än på Vänsterpartiet i senaste riksdagsvalet. Ändå vill fler att Vänsterpartiet ska sitta i en regering.
– Det kan bero på att Sverigedemokraterna behandlas som paria i den politiska debatten och i regeringsförhandlingarna. Många tänker att det blir ingen regering med Sverigedemokraterna, så man tänker bort dem.

Att LO-väljarna är mest vänster står klart. I undersökningen framgår att 47 procent placerar sig klart eller något till vänster och 30 procent klart eller något till höger. 17 procent av LO-väljarna placerar sig i mitten på en höger-vänsterskala.
– LO-väljarna ligger mer till vänster än allmänheten i övrigt. Det är en tydlig skillnad vilket man kanske inte tror när man först tittar på tex invandringsfrågan och brott och straff som är nummer ett och tre i sakpolitiska områden som är viktiga, säger LO:s valansvarige Johan Ulvenlöv.