EU kommer att få gränsvärden för dieselavgaser på jobbet.

Det blev klart i går när EU-kommissionen, parlamentet och medlemsländerna enades om nya regler för ett antal hälsofarliga ämnen i arbetsmiljön.

– Ingen ska behöva dö av cancer på grund av jobbet. Dieselavgaser hör till de mest cancerframkallande ämnena i vår arbetsmiljö, därför är jag oerhört glad och stolt över att vi lyckats få till stånd en överenskommelse, säger EU-parlamentariker Marita Ulvskog (S) som lett förhandlingarna, i en kommentar.

Dieselavgaser förekommer på en rad olika arbetsplatser så som bilverkstäder, hamnar, byggarbetsplatser och vid tunnelarbeten och underhåll av tåg.

Det saknas exakta uppgifter om hur många som utsätts för dieselrisker på jobbet, men det handlar om minst tre miljoner arbetstagare i Europa, enligt Europafacket.

Sverige har hittills saknat gränsvärden för dieselavgaser och även om det gränsvärde som nu sätts ligger så pass högt att många svenska arbetsplatser redan uppfyller kraven, får de nya reglerna ändå betydelse.

Arbetstagarna i utsatta miljöer får rätt till hälsokontroller och det införs krav på skyddsutrustning, ventilation och stängda system för avgaserna där det är möjligt.

Svenska företag kan inte heller fortsätta att exportera sina gamla maskiner som släpper ut för mycket dieselavgaser till andra europeiska länder, och på så sätt flytta arbetsmiljöproblemen utanför gränserna.

Enligt den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet, som drivit frågan om att få in dieselavgaser i reglerna har gränsvärdet också ett viktigt symbolvärde.

Bara att reglerna finns ökar förståelsen och kunskapen om att avgaserna är cancerframkallande och måste tas på allvar, anser politikerna.

Överenskommelsen gäller nya gränsvärden för totalt åtta cancerframkallande ämnen och den ska nu formellt godkännas av EU-kommissionen, parlamentet och medlemsländerna.

När det skett får företagen två år på sig att genomföra förbättringar så att de uppfyller kraven.

Vissa tyngre industrier och gruvor där större omställningar krävs kommer dock att få fem år på sig att leva upp till gränsvärdena.