Som äldreombudsman ska Sten Bylin ansvara för äldrefrågor inom förbundet och rikta sig mot pensionärsmedlemmar och medlemmar på väg in i pensionen, skriver Kyrkans Akademikerförbund i ett pressmeddelande.

Det kan handla om frågor som pension, avtal som pensionerad eller hur anställningsskydd och lön kan se ut för den som är över 65 år.

– Jag vill ge råd och stöd när medlemmar vill ta anställning eller vikariat i Svenska kyrkan. Förhoppningen är att detta också ska kunna avhjälpa den stora personalbristen som just nu råder i kyrkan, säger Sten Bylin i ett pressmeddelande.

Han började sin tjänst i september och är före detta kyrkoherde och facklig förtroendeman.