Att ta sig upp ur sängen för att gå till jobbet brukar ofta illustreras på ett negativt sätt, men faktum är att de flesta ändå trivs när de väl har kommit till sin arbetsplats.

Det visar ny statistik från över 28 000 hälsoundersökningar som företagshälsan Avonova genomfört på uppdrag av arbetsgivare runt om i landet.

Resultatet visar att mer än nio av tio anställda, 95 procent, trivs på sina arbetsplatser.

– Det allra viktigaste för att trivas på jobbet är att vi har stor frihet att styra det egna arbetet. Det är mycket roligare att gå till jobbet utan en klåfingrig chef som detaljstyr vad vi ska göra. Därför måste det vara kristallklart vem som är ansvarig för vad, säger Robert Persson-Asplund, forskare och chefspsykolog på Avonova i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar också att äldre trivs bättre på jobbet än yngre.

Bland dem som är under 30 år finns den största gruppen som inte trivs så bra.

Avonova tror att det visar på att yngre personer ställer högre krav på att jobbet ska bidra till det egna självförverkligandet.