Vattensnåla kranar, energisnåla ugnar, utrustning som stängs av när den inte används.

Det är exempel på hur energiförbrukningen kan hållas nere i hotell- och restaurangverksamheter.

Energimyndigheten har, i samarbete med arbetsgivarorganisationen Visita, tagit fram en webbutbildning om detta.

Utbildningen, som finns på Energimyndighetens hemsida, innehåller bland annat korta filmer och uppgifter där man fångar in energimonster.

Ytterligare tio kostnadsfria utbildningar, anpassade för andra branscher, ska komma senare.

– Man ska få bättre kunskap om vad hållbarhets- och energieffektiviseringsarbete innebär. Och förstå att om man investerar i energieffektivisering och ser över rutiner kan man faktiskt göra skillnad, säger Caroline Strindmar, hållbarhets- och livsmedelsstratag på Visita.

Varför är det här viktigt för branschen?
– Dels för att alla branscher i hela världen måste bli bättre på att bli mer hållbara. Men jag tycker också att det här är en väldigt bra utbildning för den visar att det inte behöver kosta jättemycket pengar eller vara jättesvårt att göra ganska stor skillnad. I stället kan man till och med tjäna pengar.

Utbildningen är till för alla personal i restaurang- och hotellbranschen.

Caroline Strindmar betonar att det krävs att alla drar åt samma håll för att förändringar ska fungera.

Hur skulle du beskriva branschens medvetenhet om energiförbrukning just nu?
– Den är ganska utbredd tror jag. Sedan är det många som fortfarande känner sig osäkra på vilka åtgärder som faktiskt gör skillnad, säger Caroline Strindmar.

Hon säger att man ofta måste intyga att enkla åtgärder har betydelse.

– Ofta när man pratar om de här frågorna drar man upp det på en global problematiknivå. Då är det inte så konstigt om folk tänker att ”då räcker det väl inte med att jag byter spis”. Men om ett företag byter till en energisnål spis, ytterligare ett gör samma sak och nästa företag kanske skruvar till ventilationen – då händer det faktiskt saker.

Erika Brokvist är projektledare på Energimyndigheten. Hon säger i ett pressmeddelande att det ska vara enkelt och roligt att lära sig mer om energifrågor.

– Tanken med de utbildningar som vi tagit fram är att man ska kunna gå utbildningen när man har en stund över: Kanske mellan två arbetsmoment, på bussen på väg till jobbet eller gemensamt med kollegorna på arbetsplatsträffar.

Läs Arbetets artikelserie om hur klimatförändringarna påverkar arbetslivet här