Oro för stor invandring var en av drivkrafterna vid brexitomröstningen 2016. May har tidigare lovat att stoppa rörelsefriheten från EU.

”Det kommer att bli ett system som baseras på kvalifikationer, där arbetstagares kvalifikationer spelar roll, inte var de kommer ifrån. Det kommer att bli ett system som blickar över världen och lockar till sig människor med de kvalifikationer vi behöver”, säger May i ett uttalande.

Systemet ska enligt May leda till att invandringen av lågkvalificerade arbetstagare sänks.

Ett dokument med detaljer om det nya systemet kommer att publiceras under hösten.