Arbetsmiljöverket har under tre år inspekterat chefers arbetsmiljö och träffat drygt 1 300 personer i ledande ställning, rapporterar tidningen Kollega. 

Resultatet visade att många chefer är stressade av hög arbetsbelastning och krav på att leverera resultat.

Trots detta visar Arbetsmiljöverkets undersökning att arbetsgivarna saknar rutiner för att följa upp chefernas situation, nästan samtliga inspekterade arbetsplatser fick krav på att åtgärda brister.

Kollega skriver att just mellanchefer är extra utsatta eftersom de får direktiv från sina chefer som de måste driva igenom, vilket kan leda till konflikter från olika håll.

Det bekräftas av en studie från Columbia University och University of Toronto.

Arbetsmiljöverket efterlyser en ordentlig introduktion för chefer som börjar på en arbetsplats eller för dem som kommer tillbaka efter en längre föräldraledighet och understryker behovet av att inkludera chefers arbetsmiljö i skyddsronderna på arbetsplatsen.