– Jag anser att det är extremt farligt att förstöra någonting utan att ha byggt upp något annat, sade Merkel när hon på söndagen deltog i ett regionalt valmöte i Bayern.

Merkel, som hade en tät relation med Trumps företrädare på presidentposten Barack Obama, tillade att hon anser att multilateralism är lösningen på många av världens problem.

Multilateralism innebär att flera länder samarbetar inom ett område — i motsats till unilateralism, ensidiga lösningar. Själva FN är ett exempel på multilateralism.

Enligt den tyska förbundskanslern så förstår inte Trump möjligheterna till ”win-win”-lösningar för alla inblandade i en process. I stället ser han endast en vinnare i samband med internationella förhandlingar.

Under sitt framträdande inför FN:s generalförsamling i veckan sade Trump att han och hans regering ”tillbakavisar globaliseringens ideologi och vi bejakar patriotismens doktrin”.

Den amerikanske presidenten förklarade också i sitt anförande att begreppet globalt ledarskap är en form av vad han kallar tvingande dominans, som ansvarsfulla nationer måste försvara sig gentemot.

Merkels inställning till Trumps uttalanden delas av exempelvis FN:s generalsekreterare António Guterres som inför USA:s presidents framträdande i generalförsamlingen konstaterade att tillståndet i världen i dag är ”tilltagande kaotiskt”.