När parterna inom industrin tecknade kollektivavtal förra året skrev de in en möjlighet att säga upp det sista avtalsåret. Uppsägningarna skulle i så fall ske före sista september i år.

Nu är det klart att inget av fackförbunden inom industrin kommer att utnyttja den möjligheten. Samtliga avtal kommer att löpa vidare hela avtalsperioden.

– Utifrån de ekonomiska förutsättningarna och det som går att förutse för den resterande delen av avtalsperioden ser vi inga skäl att säga upp det tredje avtalsåret, säger Livs förbundsordförande Eva Guovelin i en kommentar på förbundets hemsida, efter att Livs förbundsmöte enhälligt beslutat att låta avtalet löpa.

Inte heller inom IF Metall rådde några delade meningar inför beslutet som fattades av avtalsrådet tidigare i veckan.

– Nuvarande avtal ger IF Metalls medlemmar fortsatta reala löneökningar. Detta sker parallellt med att sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker. De senaste åren har också svensk industri stärkt sina positioner och industrins investeringar har ökat, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä i en kommentar på förbundets hemsida.

Även Pappers, GS, Unionen och Sveriges Ingenjörer har beslutat att avstå från att säga upp avtalen. Nästa avtalsrörelse för industrin sker därmed under våren 2020.