Socialdemokraterna vill avskaffa minutscheman inom hemtjänsten.

Det sa partiet innan valet och frågan bör fortsätta drivas.

Det kan i första ögonblicket ses som en liten grej – eller som en detaljstyrning av de verksamheterna kommunerna är ansvariga för.

Men i själva verket är det en kraftfull markering för vilket samhälle partiet vill bygga.

Det är en markering om att gå ifrån rådande tankesätt. Det är på så vis uppfriskande radikalt!

Att jobba efterminutscheman är ett otyg som är alltför okritiskt adopterat av den offentliga sektorn från näringslivet. Det handlar om New public management, NPM.

Ett tankesätt där allt kan och ska mätas, utvärderas och klockas för att maximera vinsten för ägarna eller huvudmannen.

NPM:s syre och livsluft är att effektivisera – ett ord som ofta används som en omskrivning av ordet besparing.

En besparing som sällan gagnar dem i verksamheten, vare sig brukarna eller personalen.

Men det är brukarna och personalen som får känna av ”effektiviseringen” – läs besparingen – i vardagen.

Det kan handla om allt från att undersköterskan struntar i att kissa under eftermiddagspasset eller att den äldre tyst accepterar att lägga sig i sängen efter middagen för att inte ”vara till besvär”.

Människor är intemaskiner och ska därför inte behandlas som maskiner. När så ändå sker händer något med människor – det blir en avhumanisering.

Att vården ges efter ett planerat minutschema, utan utrymme för oväntade händelser eller luft för extra omsorg, är ett tankesätt där människan inte är i centrum.

Det påverkar naturligtvis i förlängningen individens syn både på sina medmänniskor – men också blicken på själva jaget.

När vi inte har förutsättningar att se människan i den person som behöver vårdas, eller inte kan tillgodose människan i sig själv, så gör det något med oss.

Med samhället. Vi skapar distans till varandra och konsekvensen kan bli att tilliten människor emellan minskar.

Minskad tilltro till varandra och till samhället i sig är farligt. I ett otryggt samhälle växer rädslan och oron. Grogrund för ett hårdare samhällsklimat.

Det blir viktigare att se till jaget – att säkra sina egna behov först.

Det som sker i möten mellan människor kan och ska därför inte alltid mätas och framför allt inte effektiviseras.

För det handlar om att mjuka värden måste få finnas. Det stavas anständighet. Hur vi ser på människor.

Det kan i sin tur konkretiseras i frågor som: Hur länge ska mannen som är beroende av hemtjänsten få duscha?

Ska han sedan få en lugnade hand på pannan när ångesten kommer – eller är hans omsorgstid förbrukad? Är det hans behov som ska styra – eller ett minutschema? Har han rätt till att få mer än sina nödvändiga grundläggande behov tillgodosedda?

Svarar man ja på någon av dessa frågor så måste det innebära luft i schemat.

Om man tycker att mänsklig omsorg är en rättighet så måste det finnas förutsättningar för sådant. Det krockar därför per automatik med minutscheman.

Att avskaffa minutschemanskulle vara ett viktigt första steg mot ett nytt synsätt inom hemtjänsten i första hand.

Behov före vinst och effektivitet.

Att avskaffa minutscheman inom hemtjänsten handlar därför inte bara om just minutscheman.

Det är ett steg mot att sätta människans behov i centrum, inte vinst och effektivitet.

Det skulle börja inom hemtjänsten, men sedan ha möjlighet att sprida sig vidare.

Då får vi ett samhälle där människans behov går först.

För att nå dit behövs medvetna val. Att avskaffa minutscheman vore ett stort viktigt steg.