För fem år sedan lovade H&M att införa levnadslön hos sina underleverantörer för 850 000 anställda, vilket förenklat innebär att de anställda ska få en lön som gör att de klarar sina vardagliga behov.

Löftet skulle vara genomfört senast 2018, men så har det inte blivit, enligt Clean Clothes Campaign (CCC).

Nätverket, som samlar fackliga organisationer och välgörenhetsorganisationer, har intervjuat arbetare hos H&M:s underleverantörer i Bulgarien, Turkiet, Indien och Kambodja.

Resultatet visar att många textilarbetare fortfarande har så låga löner att de inte är i närheten av att kunna klara sina livsbehov vid normala arbetstider.

Anställda hos H&M:s underleverantörer i Indien och Turkiet tjänar runt en tredjedel av levnadslönen i länderna, medan lönerna i Kambodja uppgår till ungefär en halv levnadslön.

Textilarbetare i Bulgarien uppger att de tjänar mindre än tio procent av vad de skulle behöva för ha en anständig levnadsnivå, uppger CCC.

För att överleva tvingas textilarbetarna hos H&M:s underleverantörer att jobba övertid, ofta mer än lagen tillåter.

”H&M måste agera omedelbart för att stoppa skandalen med svältlöner och brott mot arbetares rättigheter” säger Bettina Musiolek från Clean clothes campaign, i ett uttalande på organisationens hemsida.

H&M delar inte uppfattningen att deras löfte brutits.

Enligt företaget var löftet att koncernens strategiska leverantörer, som 2013 hade 850 000 anställda, skulle ha förbättrade lönesystem på plats senast 2018, och det har hållits.

Dessutom har företaget arbetet för stärkt facklig representation i fabrikerna, vilket också har givit resultat.

– Jag är stolt över det arbete som hundratals dedikerade kollegor runt om i världen har genomfört de senaste fem åren. Vi gör något som ingen annan har gjort tidigare. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för rättvisa levnadslöner. Resultatet från denna första fas överstiger våra förväntningar och med vårt arbete på fabriksnivå når vi i dagsläget nästan en miljon textilarbetare, säger Anna Gedda, hållbarhetschef på H&M-gruppen, i ett pressmeddelande.

Det är dock inget som imponerar på CCC, som anser att företaget försöker blanda bort korten och backa från sitt tidigare löfte.

Därför inledde organisationen i maj en kampanj kallad ”Turn around, H&M!”, vilket Arbetet Global, tidigare berättat om.

– I stället för tomt pr-snack vill vi se transparenta ändringar av de verkliga arbetarlönerna i H&M:s leverantörskedja, säger Bettina Musiolek.