Stekheta klassrum och inställda lektioner, det har skyddsombud vänt sig till Arbetsmiljöverket om i sommar.

Fem skolor finns bland de femton arbetsplatser som myndigheten larmats om, visar Arbetets genomgång som vi skrivit om tidigare i veckan.

– Vi har fått mycket frågor, för den här värmen har påverkat arbetsmiljön och särskilt i lokaler där ventilationen är undermålig, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Hon konstaterar att många förskolor också saknar skugga utomhus.

Sitter man med många gamla byggnader i skolvärlden, som man behöver ta ett grepp om att se över?
– Ja, många av landets skolor har ju byggts på 50- och 60-talen. Där blir det bekymmer med inomhustemperaturen även vid normala sommartemperaturen. Många huvudmän står nu inför att både se över och byta ut ventilationen.

Samtidigt är nybyggnationer det som gör henne mest bekymrad. Hon säger att man förvånansvärt ofta inte låter pedagogiska bedömningar och arbetsmiljöbedömningar väga tyngst.

I stället görs arkitektoniska lösningar som kan bli dyra i slutänden, då lokalerna måste anpassas till verksamheten.

Klimatkris

Skolor, vård och omsorg utsatta i hettan – nu krävs framtida åtgärder

Arbetsmiljö

– Det är ju helt förkastligt, att man inte tar in de erfarenheter och kunskaper som finns från så väl personal som huvudskyddsombud när man bygger nytt.

Skyddsombudet Sanna Hillerdal har berättat för Arbetet att vissa åtgärder mot värmen har varit svåra att genomföra på hennes skola då de ska bekostas av befintlig budget.

– I verkligheten betyder det att vi får välja mellan att köpa böcker eller att ha en dräglig inomhusmiljö – då är det inte jättelätt, sa hon.

När värmen i somras diskuterades på Lärarförbundets facebooksida handlade en kommentar om samma situation; att behöva välja mellan å ena sidan fläktar och andra sidan färg, papper och leksaker.

– Det är ju inte ett val man över huvud taget ska behöva göra. Arbetsgivaren måste ju säkerställa att arbetsmiljön fungerar, säger Johanna Jaara Åstrand.

– Det visar på något sätt hur dramatiskt och drastiskt det blir om man väntar för länge, den här typen av insatser måste man ha långsiktiga planer för, fortsätter hon.