Så var det dags för vardagsrutinerna igen. Inskolning, regnkläder, hämtning, lämning, mellis och massor av tid att vara på jobbet. Det kan du tacka tillgången till en högkvalitativ, subventionerad förskola för.

Passa även på att hylla den yrkesskickliga personalen som garanterar att förskolans uppdrag uppfylls. Men ställ dig också frågan: Har barnskötarna på mina barns förskola trygga anställningsvillkor?

Barnskötare är den enskilt största yrkesgruppen i förskolan och har en unik roll med specialkompetens.

De ser varje dag till att barnen får tillgång till omsorg, lärande och kan utvecklas. Det är ett viktigt, roligt och krävande arbete.

Ska varje förskola lyckas med att skapa en trygg och meningsfull tid i förskolan krävs både att fler utbildar sig till barnskötare och att de som i dag arbetar i förskolan vill fortsätta att göra det.

Paradoxalt nog kan personer som utbildar sig till barnskötare varken förvänta sig en trygg anställning eller ett arbete på heltid.

De otrygga anställningarna är inte bara märkbara för de anställda utan också för barnen och deras föräldrar.

I en undersökning som Kommunal gjort svarar fyra av tio föräldrar att de möter ett nytt ansikte i personalgruppen på förskolan varje vecka eller varje månad.

Över fem av tio svarar att den stora personalomsättningen påverkar verksamhetens kvalitet negativt.

Paradoxalt nog kan personer som utbildar sig till barnskötare varken förvänta sig en trygg anställning eller ett arbete på heltid

Kerstin Mikaelsson

Det är inte så konstigt att så många anger att de ofta träffar nya personer på förskolan. För i dag har 40 procent av alla barnskötare visstidsanställningar.

Det betyder att fyra av tio barnskötare kontinuerligt byts ut. Det har konsekvenser för den anställda, dess kollegor och för barngruppen.

Kvalitet i förskolan betyder en god bemanning med yrkeskunnig personal och kontinuitet i arbetslaget. Mer än sex av tio barnskötare anger att bemanningen är otillräcklig varje vecka eller mer.

Det krävs krafttag för att vända den utvecklingen. Det behövs fler barnskötare.

Beslutsfattare på lokal och nationell nivå måste ta kompetensförsörjningen av barnskötare på allvar.

Yrkesstatusen, anställningsvillkoren och arbetsmiljön måste förbättras. Heltidsarbete med tillsvidareanställning ska vara norm för alla barnskötare.

Då kommer fler vilja utbilda sig till barnskötare och fler kommer vilja arbeta kvar inom yrket. Det kommer ha effekter på kontinuitet, kvalitén, hämtning, lämning och mellis.

Så säg hej till personalen och passa på att fråga chefen om de anställda har trygga anställningar.