Varmare hav, korallrev som dör, isar som smälter.

Känns klimatförändringarna fortfarande som någonting lång bort?

Bilderna och beskrivningarna som har utgjort bakgrundsfonden till ett förändrat klimat kan läggas åt sidan.

De pågår också – men det finns exempel som ligger betydligt närmare vardagen.

Det räcker med att vända blicken mot de arbetsplatser som finns i varenda svensk stad.

Ålderdomshem, skolor och gruppbostäder, för att nämna några.

Här orsakade sommarens eviga värmebölja svåra arbetsförhållanden.

Huvudvärk, dåligt humör, blodtryckshöjning och illamående är exempel som skyddsombudet Eva Jonsson lyfter fram när hon skriver till Arbetsmiljöverket i juli. Hon är långt ifrån ensam.

Arbetet har gått igenom sommarens anmälningar till Arbetsmiljöverket.

Totalt har femton 6:6a-anmälningar lämnats in. Av dem rörde tio anmälningar skolor, vård och omsorg.

Alldeles uppenbart är att det nu krävs insatser för att arbetsmiljön ska bli hållbar också under svåra väderförhållanden

Yonna Waltersson

Utöver dessa finns också ett skyddsstopp vid ett servicehus och en tillbudsrapport om en butiksanställd som nästan svimmade i värmen.

På flera av arbetsplatserna framhålls att problemen inte är nya – men att sommarens extremväder gjorde dem akuta.

Eftersatt ventilation har stundtals gjort arbetsmiljön odräglig på skolor i landet.

Men ansvariga tycks ha blundat för problemen och avsaknaden av resurser har ställt lärarna inför svåra dilemman: ”När vi får välja mellan att köpa böcker eller att ha en dräglig inomhusmiljö – då är det inte jättelätt” som Sanna Hillerdal, skyddsombud på Paulinska skolan i Strängnäs säger till Arbetet.

I Spanien har fackförbunden betydligt högre temperaturer att förhålla sig till.

Här finns i de södra delarna av landet kollektivavtal där arbetstiderna ändras när det är som varmast – och längre raster dagtid.

Men som Óscar Bayona Plaza på centralorganisationen CCOO konstaterar: ”Trots detta inträffar dödsfall varje år och arbetsolyckor ökar, något som beror på både obehag och sjukdomar orsakade av värmen”.

Man kan tycka att spanska väderförhållanden ligger långt från de svenska.

Men också på svenska arbetsplatser kan scheman behöva ändras för att personalen ska orka i värmen.

Och det måste finnas en medvetenhet om hur värmeböljor kan öka risken för olyckor och sjukdomar.

Klimatförändringarna är här på allvar. Sommarens värmebölja är sannolikt bara en försmak av de extrema väder vi kommer att få se mer av framöver.

Det påverkar redan våra arbetsplatser.

Alldeles uppenbart är att det nu krävs insatser för att arbetsmiljön ska bli hållbar också under svåra väderförhållanden.