– Det här är väldigt gamla överenskommelser, de äldsta är från 1978. De behöver ses över, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

– Mycket har hänt sedan de kom till. Inte minst informationstekniken har utvecklats. Det är också troligt att en del av de aktiviteter som parterna och de ansvariga bolagen genomför överlappar varandra, säger Peter Jeppsson, som dock inte vill precisera vilka delar som eventuellt är överflödiga.

Avtalen reglerar hur fackens och försäkringsbolagens information till de anställda ska finansieras. Arbetsgivarna betalar in en viss procentsats av de anställdas löner för att bekosta informationen.

Omedelbart efter att avtalen sades upp skickade Svenskt Näringsliv en förhandlingsframställan till sina motparter.

– Vi ska förhandla om det här under hösten, säger Niklas Hjert, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.

LO har för sin del ännu inte bestämt hur man ska svara på förhandlingsframställan.

Frågan diskuteras i LO:s avtalsråd, säger Renée Andersson, utredare vid LO med ansvar för försäkrings- och pensionsfrågor.

Enligt både LO och PTK har Svenskt Näringsliv inte ventilerat något missnöje med informationsverksamheten tidigare, och därför kom uppsägningen av avtalen oväntat.

– Det här är en omfattande verksamhet som fungerar väldigt bra. Den får ständigt goda omdömen, säger Niklas Hjert.

LO använder i år 150 miljoner kronor för informationsarbetet, PTK 90 miljoner. Pengarna

För LO:s del går större delen till information om Avtalspension SAF-LO.

Nya försäkringsinformatörer inom LO-förbunden får en grundutbildning, de mer erfarna får vidareutbildning.

Därtill genomför både LO-förbunden och LO olika projekt och kampanjer i media, till exempel vårens kampanj för att få medlemmarna att uppmärksamma sina pensionsbesked från Fora.

Arbetare och tjänstemän som omfattas av kollektivavtal har rätt till extra pengar om de är sjuka, föräldralediga, blir uppsagda eller skadar sig i arbetet – men de måste själva anmäla händelsen.

I många fall missar anställda pengar därför att de inte känner till sina försäkringar.

– Individen har fått allt större ansvar för sin pension och sitt försäkringsskydd. Därför ökar behovet av information, säger Niklas Hjert.

Det uppsagda avtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO löper ut i juli 2019.

Anser Svenskt Näringsliv att informationen är för dyr?
– Det får vi titta på. Men utan tvekan är det väldigt mycket pengar som skickas till parterna och förmedlingsbolagen, svarar Peter Jeppsson. Vi skickar in mer och mer pengar i takt med att lönesummorna ökar.