Vissa betalar skatt och andra gör det inte. Det gäller både företag och privatpersoner i Sverige.

Som företagare är du väl medveten om att det är möjligt att styra hur mycket skatt man betalar. Företagsskatter blir därför i viss mån frivilliga.

Det kanske inte är etiskt eller försvarbart att inte betala skatt.

Men så länge det går att slippa undan utan konsekvenser kommer de som smiter från skatt att fortsätta smita från skatt.

Att reglera lagar generellt och skattelagar specifikt är både dyrt, krångligt och resurskrävande för staten.

Stora pengar läggs på att hitta nya luckor i lagen av en stor kår av skattejurister som tjänar stora summor på att hjälpa de som har mycket pengar att lyckas med skatteundandragande.

I Storbritannien har de en modell jag tycker vi skaimplementera i Sverige.

Att man vill jobba för företag som förstår att det kostar att utbilda personal, just den personalen de vill anställa och bidrar med sin del av välfärden

Jessica Löfström

Deras skattemyndighet, HMRC, offentliggör varje år de som smiter från skatt i ett så kallat name och shame-register över skattesmitare.

Därför bör vi lyfta fram de bolag och personer som betalar skatt. På samma sätt borde det informeras och skapas transparens om vilka som inte betalar skatt.

Eftersom det är fullt möjligt inom lagen att begå skatteundandragande är det hög tid att se sig om efter andra metoder än att enbart försöka stoppa alla kryphål i lagen – det som i dag är en katt och råtta-lek på hög nivå.

Det måste bli kännbart på ett annat sätt att smita från skatt och jag tror att name and shame kan vara en sån modell.

Till exempel skulle Skatteverket kunna få i uppdrag att göra det transparent och lättillgängligt hur mycket skatt som betalas in av olika företag.

Jag tycker även att vi ska börja lyfta fram och hylla de bolag och personer som betalar skatt.

Det är rimligt att sådana företag gynnas när våra gemensamma pengar används vid offentliga upphandlingar.

Det är i dag svårt att hitta kvalificerad personal till företag och det pågår ett talangkrig.

Vi kan inte låta de företag som smiter från skatt och som därmed till exempel kan betala mer i lön bli vinnare.

Det måste tydligt framkomma att dessa företag undviker att göra rätt för sig.

Jag tycker även att vi ska börja lyfta fram och hylla de bolag och personer som betalar skatt

Jessica Löfström

Det vill säga: Jag är övertygad om att unga talanger vill arbeta på företag som är en del i samhället och förstår att vi alla lever i symbios.

Att man vill jobba för företag som förstår att det kostar att utbilda personal, just den personalen de vill anställa och bidrar med sin del av välfärden.

Företag som smiter från skatten borde hängas ut och allmänheten informeras om vilka bolag och personer som inte betalar skatt.

Jag tror på valfrihet och att visa vilka som betalar eller inte betalar skatt skulle underlätta att välja exempelvis rätt leverantör.

Jag tror inte heller att man på fina gatan trivs med vetskapen om att genom att smita från skatten så har man kunnat köpa sig en porsche, men då låtit barn och sjukvård stå med tomma händer.