Regeringsskiftet 2006 följdes av en rad politiska beslut som försvagade fackförbunden och deras möjligheter att företräda medlemmarna.

2007 höjdes avgifterna till a-kassorna kraftigt, samtidigt som de kopplades till arbetslösheten inom respektive kassa, påminner Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet.

– Också skattereduktionen för fackavgiften och a-kasseavgiften togs bort, varpå antalet medlemmar i a-kassorna och fackförbunden föll kraftigt.

Professor Anders Kjellberg, expert på facklig organisering.

Om de regeringsförhandlingar som nu väntar leder fram till en borgerlig regering tror Anders Kjellberg på flera reformer som försvagar fackföreningsrörelsen.

– Liberalerna och Kristdemokraterna vill ha en obligatorisk a-kassa, och det vill även Sverigedemokraterna, säger Anders Kjellberg. Centerpartiet talar om en allmän a-kassa.

Hittills har Moderaterna motsatt sig en sådan förändring.

Men Anders Kjellbergs gör ändå bedömningen att med en ny alliansregering skulle de fackliga a-kassorna troligen avskaffas.

– Däremot tror jag inte att man försöker höja a-kasseavgiften igen.

Skattereduktionen för fackföreningsavgiften, som återinfördes 1 juli i år, vill däremot en alliansregering sannolikt ta bort, säger Anders Kjellberg.

Han ser också förändringar i las som troliga.

Under Fredrik Reinfeldts regeringstid höll Moderaterna emot när mittenpartierna ville luckra upp anställningsskyddet, men nu har Moderaterna släppt sitt motstånd.

– Sedan är det rätten att använda sympatiåtgärder vid konflikter på arbetsmarknaden, som Svenskt Näringsliv vill ha bort. Flera allianspartier talar också om en proportionalitetsregel vid stridsåtgärder. Centerpartiet vill inskränka konflikträtten i mindre företag, vilket allvarligt skulle begränsa möjligheten att få till stånd kollektivavtal i avtalslösa företag.

– Om man genomför detta, så är det en rätt stor förändring av den svenska arbetsmarknadsmodellen, säger Anders Kjellberg.

Också andra reformer som går emot LO:s intressen är troliga vid ett regeringsskifte, bedömer Anders Kjellberg.

– Myndigheten för arbetsmarknadskunskap, som nyss invigdes i Gävle, kan läggas ner. Fler statliga företag kan säljas ut, och fler sjukhus kan bli privata. Skatteförändringar som slopad värnskatt kan leda till ökade inkomstskillnader. En stor del av Arbetsförmedlingens verksamhet kan läggas ut på privata aktörer.

Även Björn Horgby, professor i historia som forskat om banden mellan LO och Socialdemokraterna, tror att en borgerlig regering kommer att förändra strejkrätt, turordningsregler och a-kassa i en riktning som försvagar facket.

– Det som möjligen kan hända är att krafter inom näringslivet vill se uppgörelser mellan arbetsmarknadens parter i stället för politiska beslut, säger Björn Horgby. Men då fackets position försvagas kommer de uppgörelserna att hamna närmare arbetsgivarnas ståndpunkt. Det handlar ju om makt.