Har klyftan mellan hur många inrikes respektive utrikes födda som jobbar vuxit sedan förra valet?

Ja, svarar 61 procent av de tillfrågade i en ny Sifoundersökning, som tidningen Svenska Dagbladet beställt.

Nej, säger statistiken.

I själva verket har klyftan, som brukar kallas sysselsättningsgapet, varit i stort sett oförändrad de senaste fyra åren.

Enligt SCB:s siffror ligger förändringen inom den statistiska felmarginalen. Samtidigt har sysselsättningen dock ökat för båda grupperna.

Enligt SvD, svarade bara 16 procent rätt på frågan, att sysselsättningsgapet varit oförändrat. 10 procent trodde att gapet hade minskat.

Tidningen intervjuar också nationalekonomen Joakim Ruist som på sin blogg har jämfört sysselsättningen hos flyktingar i Sverige med övriga

Europa i förhållande till hur många år de varit i landet. Han slår fast att ”Sverige presterar bättre än ett europeiskt genomsnitt vad gäller flyktingars sysselsättning”.

Kurvan pekar också uppåt på grund av de goda ekonomiska tiderna, menar Joakim Ruist.

”I den högkonjunktur där vi befinner oss i Sverige, ser det ut att gå allt snabbare att få in flyktingar i sysselsättning”, skriver han på sin blogg.

Samtidigt underkänner han en del av den statistik som regeringen för fram som ett bevis på att det skett ett trendbrott i utrikes föddas sysselsättning.

– I grund och botten tror jag att det är en konjunktureffekt. Men jag ska inte förneka att regeringens politik kan ha haft effekt, säger Joakim Ruist, till SvD.

Sysselsättningsgapet växer inte