Tycker du att politikerna verkar lova mer och mer för varje valrörelse? Då har du helt rätt.

I valrörelsen 2014 fanns sammanlagt 1 848 löften i riksdagspartiernas valmanifest, vilket var nästan fem gånger fler än i valrörelsen 1991.

– Vi kan ännu inte säga något om årets valrörelse, men tidigare har löftena ökat markant, säger Elin Naurin, docent vid Göteborgs universitet som forskar på området.

En förklaring till ökningen är att väljarna blivit mer rörliga och att själva valrörelserna därför blivit viktigare för partierna.

Det är inte längre självklart att stora grupper som arbetare, eller bönder, röstar på ett visst sätt, utan väljarna måste vinnas vid varje val.

– När partierna måste nå mindre väljargrupper och väljare mer direkt behövs fler policys i fler frågor på olika områden. Det ger fler löften.

Antal vallöften i svenska valmanifest 1991–2014

Dessutom spelar medier en allt större roll. Det gäller för politiker att nå ut med sina budskap och då är vallöften ett enkelt sätt.

Partierna har också blivit mer professionella med särskilda PR-avdelningar som är specialiserade på att paketera politiken så att den får genomslag.

Många väljare är skeptiska till löftena och tror att politikerna ändå inte håller dem. De bör dock tänka om, enligt forskarna.

Faktum är att politikerna inte bara lovar mycket utan också håller det mesta.

Mellan 80 och 90 procent av det ett riksdagsparti lovat i sitt valmanifest blir verklighet om partiet får regeringsmakten.

Så väl har regeringarna uppfyllt sina vallöften

– Vallöftena är viktiga, även för partierna själva. De samlar partiet internt och skapar policys som håller ihop olika grupperingar. Bryter man löftena är det inte bara mot väljarna utan också mot sina egna, säger Elin Naurin.

Det är ingen större skillnad mellan hur olika partier håller sina löften, det som avgör är snarare hur regeringen ser ut.

En enpartiregering eller en koalition med ett gemensamt valmanifest har lättare att hålla löften eftersom kompromisserna blir färre.

Trots att valmanifesten spelar en stor roll för vilken politik som kommer att bedrivas är det få väljare som tar sig tid att läsa igenom dem.

Det tycker Elin Naurin är synd.

– Valmanifest är ett underskattat dokument som har oförtjänt dåligt rykte. Manifesten är ett av få verktyg vi har att faktiskt se vad som väntar i framtiden. Fler borde absolut läsa dem.