Den moderatledda regeringen införde ett förbud (Lex Laval) för svenska fackföreningar att se till att utländska företag levde upp till liknande löner och anställningsvillkor som svenska företag.

Exemplen är många på hur arbetskraft från framför allt östeuropeiska länder utnyttjas och anställs till slavkontrakt.

Fackförbunden inom framför allt byggbranschen har hjälpt åtskilliga individer från östeuropeiska länder med att få ut rätt lön och andra villkor.

Skatteverket måste dock bli bättre på att följa upp företag som verkar i Sverige. Många företag försöker använda utstationeringsdirektivet på ett felaktigt sätt.

Direktivet ger företag från andra länder möjlighet att bedriva kortare verksamhet i landet utan att betala skatt här, om de inte har ett fast driftställe.

För att fortsätta på den inslagna vägen där arbetsvillkoren förbättras för alla som jobbar i Sverige behöver vi en fortsatt socialdemokratisk regering efter den nionde september

Medlemmar i Elektrikerförbundet

Merparten av företag inom framför allt byggbranschen har i princip en permanent verksamhet här och ska därför betala skatt och sociala avgifter i Sverige.

Skatteverket måste följa upp detta bättre, så att konkurrens sker på lika villkor.

Det är även problematiskt med offentliga upphandlingar, där våra gemensamma skattepengar hamnar i företag som inte betalar någon skatt här i Sverige.

Offentlig byggverksamhet som finansieras av skatter bör utföras av företag som betalar skatt här, för att samhället skall få så stora mervärden som möjligt.

Den socialdemokratiska regeringen har stärkt villkoren för upphandlingar inom den offentliga sektorn. Kommuner, landsting och stat kan numera ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor.

Denna regel trädde i kraft första juni 2017 och ger möjlighet att säkerställa att arbetsvillkor upprätthålls på en nivå som gäller för övriga svenska löntagare.

För att fortsätta på den inslagna vägen där arbetsvillkoren förbättras för alla som jobbar i Sverige behöver vi en fortsatt socialdemokratisk regering efter den nionde september.