Regeringen beslutade om uppdraget att informera i dag, och satte ramar för vad det får kosta: två miljoner för Försäkringskassan och 500 000 kronor för Tillväxtverket.

Riksdagen godkände i våras regeringens förslag om att ett karensavdrag ska ersätta den nuvarande karensdagen i sjukförsäkringen.

Avdraget ska motsvara 20 procent av vad sjuklön i genomsnitt skulle ge under en vecka.

Bakgrunden är att karensdagen slår olika hårt mot olika grupper av anställda.

För dem som arbetar långa pass vissa dagar försvinner en relativt stor del av inkomsten om de blir sjuka just en sådan dag.

– Ett karensavdrag blir rättvisare. Undersköterskor, sjuksköterskor och skiftarbetare inom industrin hör till dem som vinner på den nya modellen, säger socialminister Annika Strandhäll.

På många avtalsområden kommer fack och arbetsgivare att förhandla om exakt hur karensavdraget ska beräknas.