Ett av problemen i årets valrörelse verkar vara att partierna gör allt för att överträffa varandra i beskrivningar av hur illa det är ställt med allt.

I själva verket är rätt mycket väldigt bra, även i internationella jämförelser.

Tror inte många fattar att medan vi haft högkonjunktur här, har delar av Europa haft galopperande arbetslöshet och ganska skral ekonomi.

Under den gångna mandatperioden har andelen i arbete gått upp med 350 000, de statliga finanserna förväntas lämna ett budgetöverskott på 74 miljarder kronor 2018, efter att ha lämnat 60 miljarder kronor i överskott för budgetåret 2017.

Under samma period har Sverige tagit emot och tagit hand om väldigt många asylsökanden. Det har förekommit beskrivningar om hur både vård och omsorg helt har havererat.

Den katastrofbetonade beskrivningen av Sverige går inte ihop med den höga sysselsättningen och den balanserade ekonomin.

Klart är att vi har utmaningar inom integrationen, men att det skulle vara katastrofläge stämmer ju inte.

När ekonomin går för högvarv och arbetslösheten är låg har vi fortfarande bra möjligheter att bryta bilden av en svensk katastrof.

Vi vill att alla ska rösta efter sin övertygelse – men beslutet måste vara baserat på en mer balanserad bild – och i facket har vi både kunskap och kraft att använda

Johan Lindholm, Byggnads

För vårt avtalsområde har ”Lex Laval” tagits bort och när EU:s nya utstationeringsdirektiv blir svensk lag så innebär det att anställda från andra länder som arbetar tillfälligt i Sverige ska ha lika lön för lika arbete.

Det gör också att svenska företag med arbetskraft som har lön och villkor enligt kollektivavtal kommer att kunna lämna anbud på arbeten som just nu i stället går till utländska företag som inte behöver betala annat än minimilöner.

Vid årsskiftet träder även lagen om huvudentreprenörsansvar i kraft. Lagen innebär att om du som anställd av en underentreprenör inte får ut din lön kan du gå till huvudentreprenören och utkräva din lön.

För att det ska råda ordning och reda i byggbranschen har också månadsredovisning av skatter och avgifter införts, liksom lag om personalliggare.

Naturligtvis är inte allt perfekt, det finns fortfarande mycket som vi vill göra bättre.

Byggnads vill att kollektivavtal ska vara ett krav vid offentlig upphandling.

Lönedumpning och dåliga villkor ska inte accepteras när skattepengar används.

Skyddet på arbetet måste förbättras. I sommar har två byggnadsarbetare fått sätta livet till i jobbet.

Vi vill se en nollvision för arbetsplatsolyckor och vill att Arbetsmiljöverket ska få ökade resurser.

Vi vill se en branschanpassad pensionsålder som ett tillägg till den blocköverskridande pensionsuppgörelse som kom tidigare i år.

Ökat bostadsbyggande. Byggandet måste inrikta sig på bostäder där vanliga människor har råd att bo.

Ett av problemen i årets valrörelse verkar vara att partierna gör allt för att överträffa varandra i beskrivningar av hur illa det är ställt med allt

Johan Lindholm, Byggnads

Valfriheten måste innebära att det ska vara möjligt att också hyra sin bostad. Vi har hört att det är kris, att det inte går att sälja det som är planerat.

Samtidigt råder enligt Boverket bostadsbrist i 243 av Sveriges kommuner och behövs byggas i snitt 67 000 nya bostäder varje år fram till 2025.

Så tro inte alla de partier som målar upp en svart bild av läget i Sverige utan på ett parti som visar på lösningar väl grundade i den svenska politiken.

Vi vill att alla ska rösta efter sin övertygelse – men beslutet måste vara baserat på en mer balanserad bild – och i facket har vi både kunskap och kraft att använda.

Se till att vi också gör så att fler röster går till ett tryggare Sverige för oss arbetare.